ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Vrouwen en ICT, in tijd en ruimte

Vrouwen in IT-onderwijs anno 2002

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Honderdvierenzeventig gelukwensen namens Ada

Vlaamse cijfers schooljaar 2005-2006 zijn bekend

Het Vlaams onderwijsdepartement heeft de inschrijvingscijfers van de hogescholen en universiteiten bekend gemaakt voor het academiejaar 2005-2006. De cijfers liegen er niet om: in de richting informatica zijn de vrouwen bijzonder ondervertegenwoordigd ten aanzien van hun mannelijke collega’s.

Het percentage meisjes ingeschreven in de studierichtingen van de nieuwe technologieën, mag dan wel variëren al naar gelang de richting, toch zijn de cijfers over het algemeen erg laag. In de richting Grafische en Digitale Media vertegenwoordigen de meisjes nog 29% van de studenten, maar in de richting Handelsingenieur in de Beleidsinformatica zijn ze met slechts 13%, in de richting Toegepaste Informatica aan de hogeschool met 7%, en met 8% in de richting Informatica aan de universiteit. De situatie is zeker niet beter in de richtingen van de toegepaste wetenschappen, waar de meisjes slechts 7% uitmaken van de studenten Computerwetenschappen, en 4% van de studenten industrieel ingenieur Elektronica ICT. En binnen de meer ’vrouwelijke’ specialisatie, zoals Multimedia, vertegenwoordigen de meisjes slechts 5%!

Wat betreft de studenten die zich voor de eerste keer inschrijven in een hogeschool of een universiteit, lijken de cijfers ook hier de algemene tendens te bevestigen: er zijn slechts 7% meisjes onder de eerste inschrijvingen in de richting Toegepaste Informatica aan de hogeschool (7% is het gemiddelde cijfer), 5% in de richting industrieel ingenieur Elektronica ICT (4% is het gemiddelde cijfer), 6% in de richting informatica aan de universiteit (8% is het gemiddelde cijfer), en 9% in de richting Handelsingenieur (13% is het gemiddelde cijfer). Natuurlijk kunnen eerste inschrijvingen niet vergeleken worden met het totaal aantal meisjes dat afstudeert. Individuele slaagkansen verschillen, waardoor qua cijfers de relatieve verhouding tussen beide seksen in de loop der jaren verandert.

Niettemin, wanneer we de statistieken van 2005-2006 vergelijken met de cijfers van het academiejaar 2003-2004, dan blijkt dat de situatie er niet op vooruit is gegaan. Zo vertegenwoordigden de meisjes twee jaar geleden nog 9% van de toekomstige Gegradueerden in de Toegepaste Informatica (tegen 7% vandaag), 9% van de studenten Elektronica ICT (tegen 4% vandaag), 19% van de Handelsingenieurs (tegen 13% vandaag), en 8% van de Ingenieurs in de Toegepaste Wetenschappen. Enkel het cijfer voor de richting Informatica aan de universiteit blijft onveranderd: 8%.

Er is dus niet veel vooruitgang geboekt. Het toegenomen internetgebruik lijkt niet de leiden tot nieuwe roepingen voor meisjes. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel op het vlak van informatieverstrekking en sensibilisering, via acties zoals Pimp IT up of via hulpmiddelen zoals de cd-rom ’Wegwijs in informatica’. Beide richten zich direct op het wegwerken van de verschillen tussen meisjes en jongens. Ook de experts trekken op hun beurt aan de alarmbel: we stevenen af op een tekort aan informaticadeskundigen in de komende jaren!

Naast het vaststellen van deze feiten, wil Ada zeker ook niet nalaten om de 174 jonge meisjes te feliciteren die dit jaar hebben gekozen voor de richting informatica. Ook willen we de 429 dames die in het verleden reeds hadden gekozen voor het inspirerende domein van de informatica, aanmoedigen. We hopen dat jullie je weg zullen blijven vinden binnen de ICT.

Eléonore Seron
Februari 2006

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium