ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd

Vlaams onderzoek bevestigt buitenlandse bevindingen

Hoe ziet een informaticus m/v er eigenlijk uit?

De grote verdwijntruc

Knelpunten ICT-coördinatie in het onderwijs

Informaticastudies: onbekend maakt onbemind

Rolmodellen en mentors

Informatica in secundair onderwijs is saai

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Computers op School en Thuis (CST)

Leerkrachten appreciëren massaal de ADA instrumenten

Leerkrachten zijn zich bewust van de ondervertegenwoordiging van meisjes in informaticarichtingen en willen er iets aan doen. Dat bleek maar weer eens tijdens de CST-dagen van afgelopen maart waar leerkrachten grote belangstelling toonden voor de sensibiliseringsinstrumenten van ADA. Enkele leerkrachten vielen bovendien in de prijzen.

De jaarlijkse beurs "Computers op School en Thuis"(CST) (1) bood ADA een uitgelezen kans om haar drie nieuwe sensibiliseringsinstrumenten voor te stellen aan de onderwijssector: de gratis cd-roms ’Cybersoda’ en ’Wegwijs in Informatica’, en de brochure ’Cherchez la fille’. Zonder in detail te treden over deze instrumenten, want dat doet ADA in enkele afzonderlijke artikels op deze site (2), onderstrepen we het belang van de instrumenten voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Informatica geliefd maken bij meisjes is één ding, de liefde brandende houden als de jonge studenten eenmaal voor een studiekeuze staan, is een andere en wellicht nog moeilijkere opgave.


De Ada-stand op CST
Terwijl het pedagogische koffertje ’Cybersoda’ zich richt op meisjes van 9 tot 16 jaar, richt de cd-rom ’Wegwijs in Informatica’ zich op meisjes uit het hoger secundair. De brochure "Cherchez la Fille’ waarin inzicht wordt verschaft in de redenen dat meisjes onterecht wegblijven uit de informaticarichtingen en wat je er zelf aan kan doen, richt zich op leerkrachten, ict-coördinatoren en laatstejaars, maar even goed op ouders, opvoeders of managers.

Tijdens de CST-dagen namen maar liefst 175 leerkrachten basis-, secundair en hoger onderwijs, ict-coördinatoren en leerkrachten in opleiding een exemplaar van een of meerdere instrumenten mee naar huis. Of liever mee naar school met de belofte er werk van te maken en er samen voor te zorgen dat informatica populair wordt bij meisjes. Eén leerkracht was zo enthousiast over de cd-rom met video-interviews met vrouwelijke informatici (’Wegwijs in Informatica’) dat ze zich voornam die nog dezelfde week te gaan vertonen in de klas. "Iedere week de lessen afsluiten met één video-interview lijkt me een interessant idee. Tegen de grote vakantie zal ik ze allemaal hebben vertoond."

Dat het soms drummen was aan de ADA-stand, spreekt uit de foto’s die werden genomen tijdens de beurs. Opmerkelijk was ook de grote belangstelling van leerkrachten in opleiding. Helaas kon niet aan iedere student/e een exemplaar van de instrumenten worden meegegeven, maar enkele exemplaren voor de groep, meegegeven aan de leerkracht, deden hun werk. De cd’s zijn immers gemaakt onder de ’creative commons’ licentie, wat maakt dat ze vrij mogen worden verspreid. Wie geïnteresseerd is in de ervaringen van enkele leerkrachten in opleiding met de Cybersoda cd-rom, leest de lezersbrief (3) van Katrien Theunis en Tim Vrancken op deze site.

C.V.H.
maart 2006

Wonnen een USB-geheugenstaafje


De onschuldige hand
van Aranka Steyaert
Wie als leerkracht of student in opleiding de ADA stand bezocht op CST maakte kans op het winnen van een prijs. Een onschuldige hand wees zes winnaars aan. De gelukkigen die een USB-geheugenstaafje wonnen, zijn:
- Claudine Voet uit Ekeren
- Maggie Van Damme uit Zottegem
- Birgit Ruyssen uit Zillebeke-Ieper
- Erika De Schuytener uit Anderlecht
- Kaat Dewanckele uit Sint Andries Brugge
- Wallaert Thys uit Pittem

Een dikke proficiat vanwege het ADA-team!

Noten & links
(1) CST 2006 werd georganiseerd van 14 t/m 16 maart 2006 in Flanders Expo te Gent. Meer info op www.cst.be
(2) Lees de artikels over de drie instrumenten op: Cybersoda, Wegwijs in Informatica, Cherchez la Fille
(3) Lezersbrief: Cybersoda Hardware

^Paginatop^

Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium