ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Acties & instrumenten

Ada’s acties

Ada onderneemt een aantal innoverende acties om vrouwen aan te moedigen tot het gebruik van nieuwe technologie.

Ada organiseert initiatielessen in informatica voor jonge meisjes, geeft opleiding aan lesgeefsters in informatica en weeft een netwerk van vrouwen die in IT werken, die informatica studeren of die dagelijks met nieuwe technologie bezig zijn .

Alle Ada acties gebeuren in samenwerking met de Ada partners : Vlaamse, Brusselse en Waalse vormingscentra voor socio-professionele inschakeling van vrouwen in de nieuwe IT beroepen.

Ada’s instrumenten

Ada heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die leerkrachten, opvoed/st/ers, bedrijfsleid/st/ers kunnen gebruiken om meer meisjes warm te maken voor informatica.

Andere acties

Ada is niet het enige netwerk dat zich concentreert op vrouwen en nieuwe technologieën.

Er zijn heel wat projecten in binnen- en buitenland die de toegang van vrouwen tot nieuwe technologieën willen bevorderen.

Onder deze rubriek vind je enkele voorbeelden van andere projecten, informatiebronnen en actieverslagen die inspirerend kunnen werken en nuttig zijn in de zoektocht naar informatie of naar praktische hulpmiddelen

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium