ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Waar werken de informatici?

Niet alle informatici werken in IT-ondernemingen, integendeel zelfs. Het rapport van het Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid kruiste voor het jaar 2000 twee types van statistieken: het beroep (informaticus) en de sector (informaticadiensten).

De resultaten vind je in onderstaande grafiek : minder dan de helft van de informaticajobs bevinden zich in informaticabedrijven. Informatica heeft zich overal verspreid en het gebruik van informatica is in onderling sterk verschillende sectoren van de economie steeds belangrijker geworden. Dit verklaart waarom informaticaspecialisten vooral aanwezig zijn in de niet-informaticabedrijven.

Uit de statistieken blijkt eerder een stijging van informaticajobs in zuivere informaticabedrijven. In 1997 werkte 30% van de informatici in IT-ondernemingen. In 2000 steeg dit percentage tot 41%.

Evolutie van de IT-sector van 1995 tot 2001.

De statistieken hieronder hebben betrekking op alle loontrekkenden in de informaticasector. Ze omvatten dus niet alleen informaticafuncties, maar ook functies die men in alle ondernemingen terugvindt (secretariaat, boekhouding, administratie…).
In de IT-sector waren er in 2001 124.000 loontrekkenden aan de slag, in 1995 slechts 93.000.


zie onderstaand kadertje voor de nomenclatuur en hergroepering van de categorieën

Meer details over de evolutie in de sector:

  • De productie en de verkoop van informaticaproducten is sinds 1995 redelijk stabiel gebleven, er was enkel een lichte daling in de productie.
  • De telecommunicatie-activiteiten kenden een belangrijke structuurwijziging (verhoogde concurrentie in de telecomsector en verdere ontwikkeling van het internet). De werkgelegenheid is in deze categorie dan ook gestegen met zo’n 6.000 arbeidsplaatsen (+23% in 6 jaar).
  • IT-diensten creëerden 24.000 arbeidsplaatsen bij, een totale stijging van 135% over 6 jaar. Dit is belangrijk want de IT-diensten “trekken” aan de informaticasector. Tegelijk is deze categorie echter bijzonder kwetsbaar voor economische schommelingen, de cijfers voor 2002 voorspellen weinig goeds. Vooral de ontwikkeling van programma’s en software (+14.000 arbeidsplaatsen) en advies in informaticasystemen (+6.000 arbeidsplaatsen) zorgden voor heel wat werkgelegenheid (respectievelijk 217% en 70% groei over 6 jaar). Toch moet hier een belangrijke kanttekening worden gemaakt. In de periode vanaf 1995 zijn vele bedrijven informaticadiensten gaan uitbesteden i.p.v. zelf informatici in dienst te nemen. Dit zorgde voor een opmerkelijke groei van de informaticasector, zonder dat het aantal actieve informatici daarom gevoelig verhoogde.

Nomenclatuur en hergroepering
Vervaardiging
30.01 Vervaardiging van kantoormachines
30.02 Vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie
32.10 Vervaardiging van elektronische onderdelen
32.20 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur
32.30 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
Handel
51.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
51.64 Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel
Telecommunicatie
64.20 Telecommunicatie
IT-diensten
72.10 Computeradviesbureaus
72.20 Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
72.30 Gegevensverwerking
72.40 Databanken
72.50 Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
72.60 Overige activiteiten in verband met computers


De keuze voor deze nomenclatuur is gebaseerd op "Technologie de l’information et de la communication, emploi et qualité du travail", Patricia Vendramin en Gérard Valenduc, april 2002
 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium