ADA : Femmes et nouvelles technologies - Femmes et IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Plechtige opening Open Leercentrum Brussel

Ssst… hier rijpt de vrouwelijke informaticus

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Senso Workshop "In de buik van je computer"

Vertrouwdheid met computerapparatuur bevorderen

Wat zit er zoal in uw computer? Ooit al eens open gemaakt? Al was het maar om het stof af te nemen, wat geheugen toe te voegen of een diskettelezer te vervangen? De informatica ontdoen van elk mysterie is een van de doelstellingen van de Senso Workshop "In de buik van je computer", die Ada voorstelde tijdens digitales@Netdays in november jongstleden.

Informatica heeft de grotendeels terechte reputatie ingewikkeld en technisch te zijn, zelfs bij mensen die voortdurend met de computer werken. Gebruikers worden voor raadsels gesteld die, - of ze nu voortkomen uit onvoldoende kennis van het toestel of uit de werkelijke complexiteit ervan - de angst en de behoedzaamheid ten opzichte van ’dat ding’ versterken. In het ergste geval verlamt dit de gebruikers (je durft niets meer te proberen) en dat werkt vertragend op het leerproces.

Om computerapparatuur toegankelijk te maken voor de gewone sterveling, en dit op een manier dat niet enkel een select groepje specialisten er baat bij heeft, zijn opleidingen zeker nodig. Maar gebruikers moeten ook leren wat er achter zogenaamde technische raadsels verscholen zit, om over de drempel te worden geholpen en zelf met hun computer aan de gang te gaan.

Angst voor informatica

Volgens een studie van een Europese stichting (1) gebruikt ongeveer 51% van de werknemers in Europa dagelijks informatica. Een andere studie van dezelfde stichting toont aan dat in 2002, zevenentwintig procent van de loontrekkenden die met informatica werken nooit een opleiding hiervoor genoten heeft (2).

Het contact met de computer gaat vaak gepaard met een gevoel van onbehagen of angst: 37% van de gebruikers heeft schrik fouten te maken, 46% vindt het moeilijk de computer te begrijpen, 48% begrijpt niets van het internet. De groepen die zich het minst op hun gemak voelen ten opzichte van informatica, zijn laaggeschoolden, bejaarden en vrouwen (3).

Deze studies roepen twee vragen op. Ten eerste, hoe wordt informatica eigenlijk geïntegreerd en ondersteund op de werkvloer? En ten tweede, in hoeverre zijn gebruikers op de werkvloer in staat onafhankelijk met de computer te werken? Anders gezegd, welke kennis en controle hebben ze over de informatica waarmee ze werken?

Een kijkje in de zwarte doos

Sinds 2001 organiseert Interface3, samen met de andere partners van het ADA-project de workshop "In de buik van je computer", toegankelijk voor elke vrouw. Gedurende twee à drie uur wordt de computer (alleen de computer, niet de monitor) geopend, bekeken gedemonteerd en terug in elkaar gestoken. Elke handeling gaat gepaard met een duidelijke uitleg. Deze workshops worden gegeven door stagiaires die in opleiding zijn bij een van de projectpartners.

De Senso Workshops zijn het uitgelezen moment om vragen te beantwoorden rond problemen met de eigen computer en om zich snel een beeld te vormen van wat die computerkast bevat: moederkaart, harde schijf, diskette- en cd rom-lezer, geluidskaart, voeding,... De begeleiders van de workshop monteren en demonteren de inhoud van de computer, en laten die monteren en demonteren. Ze leggen in klare taal de rol van de verschillende onderdelen uit en laten ze rondgaan van hand tot hand. Een computer bevat weinig verschillende onderdelen en ze zijn gemakkelijk te onderscheiden van elkaar.

Een veelgehoorde reactie tijdens deze workshops is dat het eigenlijk "veel eenvoudiger is dan eerst gedacht". In tegenstelling met wat de deelnemers aan de workshop veronderstelden, is de computer niet zo broos: een uitgeschakelde en ontkoppelde computer kan je zonder bijzondere voorzorgen openen en demonteren - op voorwaarde dat je er goed op let hoe de koppelingen gemaakt zijn natuurlijk, zodat je de computer nadien terug in elkaar kan steken!

Na de workshop zijn de deelneemsters in staat zelf een diskettelezer terug correct aan te sluiten of een geluidskaart te vervangen, en weten ze hoe een microprocessor er van buiten uitziet. Maar dit is zonder twijfel niet het belangrijkste wat er in de workshop gebeurt. Het moment waarop de gebruiksters beseffen dat de inhoud van de doos toegankelijk is en te begrijpen valt, en dat het niet gevaarlijk is om de inhoud aan te raken en te vervangen, noch voor het toestel, noch voor hen, is veel belangrijker. Op dat moment zien de cursisten dat de computer niet een instrument is dat enkel specialisten kunnen begrijpen.

Hardware ontraadseld

De workshops ontdoen de hardware van zijn raadsels, wat voor vrouwen ongetwijfeld het meest symbolisch geladen onderdeel is. Zo zet Ada gebruiksters aan om vervolgens andere drempels te nemen, om hun verhouding tot de machine bij te stellen, en om zelfstandigheid te verwerven tegenover hun werkinstrument. Dat je een tekstverwerker of een spreadsheet kan gebruiken, volstaat niet om zelfverzekerd met een pc om te kunnen gaan, of om vol vertrouwen naar een computerwinkel te gaan. "In de buik van je computer" tracht op het eigen kleine terrein de mythe rond computers en informatica te ontkrachten en dat werkt!

Gebruiksaanwijzing voor in de buik van je computer
De eerste workshop ’in de buik van uw pc’ vond plaats bij Interface 3, in 2001, naar aanleiding van de eerste editie van Digitales. De idee was om uit verschillende bekwaamheden te putten en de stagiaires van Interface3 de kans te geven niet enkel deel te nemen aan deze conferenties, maar er ook zelf workshops te begeleiden.

Over het algemeen worden de workshops gegeven door stagiaires uit de opleiding Helpdesk, op een moment dat ze al een behoorlijke kennis hebben van hardware. In het programma van de cursus worden voorbereidingsmomenten voorzien, om de workshops te organiseren, het werk te verdelen en het nodige materiaal te kiezen en op te lijsten. Ook buiten deze lesuren is er nog werk aan de winkel. De mentor van de groep voorziet geen planning of nota’s voor de inhoud van de workshop. Het is de bedoeling dat de stagiaires zelf het pakket samenstellen dat ze willen geven en hun eigen syllabus maken.

De workshops "in de buik van uw pc" duren zo’n 2 à 3 uren, met 5 à 6 stagiaires die de workshop begeleiden en 10 à 15 deelnemers. Bij gelegenheid zijn er al kortere workshops geweest, maar om de deelneemsters de kans te geven de onderdelen te betasten en vragen te stellen, is een sessie van drie uur ideaal.

Te voorzien materiaal:

 • minstens 1 demonteerbare computer, indien mogelijk twee.

  Inhoud van de workshop:

 • Tafelronde waarbij deelnemers en stagiaires zich voorstellen.
 • Een theoretische voorstelling van de computer, zowel over de randapparatuur als over de binnenkant van de computer, ex cathedra.
 • De toren openen en de componenten ervan demonteren. Beetje bij beetje wordt aangegeven waarop men moet letten bij de koppelingen. De onderdelen gaan de groep rond waarbij de deelnemers ze kunnen betasten.
 • De computer terug in elkaar steken en aanzetten. De voorstelling ex cathedra is nodig om de technische termen toe te lichten, maar het interessantste gedeelte is natuurlijk het demonteren en het opnieuw monteren van de pc, waarbij de deelneemsters elk onderdeel kunnen aanraken, weghalen en terugplaatsen.

  Pedagogisch voordeel voor de stagiaires in opleiding:

 • Een cursus of een initiatie geven aan externe groepen, verplicht je om de leerstof na te kijken en om de inhoud van de cursus grondig te beheersen.
 • Tijdens de opleiding zijn de stagiaires zich niet steeds bewust van de kennis die ze al verzameld hebben: door het contact met gebruiksters die nog lang niet hun kennisniveau hebben bereikt, beseffen ze dat ze al ver gevorderd zijn.
 • Het is een project: deadlines die gerespecteerd dienen te worden, een werk waarbij teamwork onmisbaar is, planning.
 • In het openbaar het woord nemen, voor een onbekend publiek.
 • De leerstof zo organiseren dat ze bevattelijk en toegankelijk wordt.

  Voor de stagiaires is de balans positief, in het bijzonder in het kader van hun zelfvertrouwen en wat de voortzetting van de cursus betreft.

 • Anne-Laure Buisson
  maart 2005

  Noten & links
  (1) European fondation for the improvement of living and working conditions "Gender, jobs and working condition in the European Union", blz. 42). http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF0277EN.pdf
  (2) European fondation for the improvement of living and working conditions information technologie, use and training in Europe blz 12
  http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF04134EN.pdf
  (3) Keith Roe and Agnetha Broos [2004] Marginality in The Information Age: The Socio-Demographics of Computer Disquietude: A short research note. Communications: The European Journal of Communication.

  ^Paginatop^

  Forum de l'article

   
  Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium