ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  Click hier om de rubriek af te drukken

Loonwetgeving

Brutoloon

Het brutoloon is het loon voor normale prestaties of het loon voor het aantal gewerkte dagen. Het basisloon is het brutoloon van de werknemer, vóór elke afhouding van fiscale of sociale aard. Dit bedrag omhelst niet enkel de gepresteerde uren arbeid, maar ook de uren afwezigheid wegens ziekte of vakantie, waarvoor de werknemer het recht op een normaal loon behoudt.

RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)

Dit is de bijdrage aan de sociale zekerheid van de werknemer. De RSZ-bijdrage is een percentage van het totale brutoloon (13,07% van het brutoloon).

Bedrijfsvoorheffing

De is de voorafbetaling van de persoonlijke belastingen, de afhouding is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen. Er is een normale voorheffing (voor gewone/regelmatige bezoldigingen) en exceptionele voorheffing (voor onregelmatige bezoldigingen zoals jaarpremies, vakantiegeld en uitdienstvergoedingen)

Nettoloon

Hetgeen je ontvangt na de afhoudingen (met uitzondering van de bijzondere bijdragen die niet maandelijks zijn!) Je kan berekenen hoeveel er van je brutoloon overblijft na de rsz-afhouding en de bedrijfsvoorheffing via de verschillende jobsites.

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium