ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 

In dezelfde rubriek:

Enquête onder cursistes Interface3

ADA start 2004 met elektronische nieuwsbrief

De ’digitale kloof’ in enkele cijfers

Gratis interactief preventieprogramma

Enquête "Informaticagebruik en opleidingsbehoeften van vrouwen"

Ada aanwezig op Studiedagen Vie Féminine 2005

Link in de Kabel

Wiki in het onderwijs

PubliActie: lexicon voor nieuwe woorden en technologieën

 
Click hier om de rubriek af te drukken

Brochure "Waarom zo weinig vrouwen in informaticaberoepen?"

Praat u een mondje Frans? Lees dan de brochure "Pourquoi pas elles… dans les métiers informatiques?". De brochure is uitgegeven door Sofft (Oriëntatie en Opleiding van werkzoekende vrouwen) en opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de belemmeringen die vrouwen ondervinden bij aanwervingen voor ICT-vacatures.

Er wordt onder meer antwoord gegeven op vragen als: hoe kijken vrouwen aan tegen informatica? Welk beeld hebben ze van informatici? En moeten informatici in de ogen van werkgevers per se beantwoorden aan het beeld van een ’nerd’ of mogen ze nog iets anders doen dan vierentwintig uur per dag naar een beeldscherm staren?

De brochure legt de stereotypen bloot en richt zich daarmee zowel tot vrouwen als tot werkgevers en verantwoordelijken voor oriëntatie.

Brochure: "Pourquoi pas elles… dans les métiers informatiques?"
Download in PDF-formaat
Op papier: te bestellen bij Sofft tel: 04 250 96 96
Resultaten (.doc) van de voorbereidende enquête
Forum de l'article

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium