ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Omtrent Ada Ada was erbij

Voorlopige resultaten ReWIC’s bevraging

Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers

Aan de hand van een reeks enquêtes onder ICT-salonbezoekers m/v tracht de dienst Sofft de attitude van mannen en vrouwen ten aanzien van informatica in kaart te brengen. Een eerste peiling werd gehouden tijdens de recente Waalse ontmoetingen van de Internet-burger (ReWIC’s) op 8 maart. In afwachting van meer cijfermateriaal, vindt u hieronder de resultaten van de eerste peiling met alvast enkele positieve tendensen.

Op het salon ReWIC’s werden 42 vrouwen en 33 mannen bevraagd. Doel van de bevraging is om aan de hand van een reeks schriftelijke enquêtes onder ICT-salonbezoekers inzicht te verwerven in de attitude van mannen en vrouwen ten aanzien van informatica. De resultaten van de eerste bevragingsronde zien eruit als volgt:

  • 85% van de bevraagde mannen en 86% van de vrouwen meent dat vrouwen en informatica compatible zijn. Dit is alvast een gunstig resultaat voor vrouwen die een functie in de ICT-sector ambiëren, al loopt de realiteit ver achter op deze overtuiging. In België oefent minder dan 20% vrouwen een informaticaberoep uit.
  • Valt het woord ‘informatica’ dan denken zowel de vrouwelijke als mannelijke bezoekers in de eerste plaats aan het werk en het gebruik van het internet. Maar terwijl 22% van de mannen ook aan technische dingen denken, denkt hieraan slechts 9% van de vrouwen. Bovendien blijken vrouwen niet meer of minder bang te zijn van informatica. Dit laat vermoeden dat vrouwen geen bijzondere moeilijkheden ondervinden en even bekwaam zijn als mannen.
  • ‘De computer dient niet voor amusement…’ is de mening van de bevraagde salonbezoekers die de computer vooral gebruiken voor administratieve taken. Wat opvalt is echter het verschil in gebruik van de computer voor creatieve dingen. Terwijl 13% van de mannen zegt de computer te gebruiken voor creatieve activiteiten, blijkt slecht 4% van de vrouwen om die reden met de computer aan de slag te gaan.
  • Wanneer gepeild wordt naar de gevolgen van de intrede van de computer in hun leven, noemen mannen en vrouwen dezelfde negatieve en positieve gevolgen. Als positief wordt ervaren: de tijdwinst en de efficiëntie. Als negatief: de sociale impact in termen van isolement.

Myriam Lemort
juni 2004

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium