Omtrent Ada

Wie we zijn, waar we vandaan komen, naartoe gaan, en wie er allemaal met ons meewerkt.

Articles

Wat u van Ada mag verwachten
Wat Ada doet om de digitale kloof tussen vrouwen en mannen te verminderen.
Ada partners
De vier partners van het Ada project, hun geschiedenis en adresgegevens.
Wie werkt samen met Ada?
Naast de 4 partners werkt Ada ook samen met universiteiten, netwerken en andere dynamische lui actief rond "de democratisering van NICT".
Beknopte voorstelling van het Europees Sociaal Fonds
Ada in de pers
Artikels die in kranten en op het internet over Ada zijn verschenen.
Ada was erbij
Studiedagen, beurzen en andere intiatieven rond ICT: Ada was erbij!
ICT & Onderwijs in Flanders Expo
Informatica tussen andere wetenschappen
Congres "Women in ICT 2005"
Ada present op Sophia Colloquium
Brussel in vrouwenhanden
Dag van de Vrouw en de Technologische Industrie
Ada op Vrouwendag te Antwerpen
Ada present op Vrouwendag 2004 in Hasselt
Informatica-attitude van ICT-salonbezoekers
Studiedag "Vrouwen en nieuwe technologieën"
Colofon
Het Ada-team stelt zich voor.

De cijfers

Hoeveel vrouwen studeren informatica, oefenen het beroep uit, internetten,...?

Articles

Vrouwen in IT-beroepen
Van alle informatici in België is slechts 15% een vrouw.
Vrouwen in IT-onderwijs
ADA jongleerde tussen bachelors en kandidaturen, tussen licenties en masters, en zet voor u voor het Vlaamse en Franstalige informaticaonderwijs de meest recente Belgische cijfers op een rij. De informaticarichtingen blijven zonder uitzondering overwegend mannelijk, maar studierichtingen die op de wip zitten met informatica doen het qua vrouwelijke studenten lang nog niet zo slecht.
Vlaamse cijfers schooljaar 2005-2006 zijn bekend
Vrouwen en ICT, in tijd en ruimte
Vrouwen in IT-onderwijs anno 2002
Privé computergebruik
De recente cijfers over het computergebruik en surfgedrag van Belgen.
Geslacht geen effect op studiegebonden computergebruik
Jonge, hoogopgeleide vrouwen halen achterstand in
De Belgen en hun internet: cijfers 2005
Veel overeenkomsten tussen internetgewoonten van mannen en vrouwen
En het Internet redde de vrouw?

De genderkloof

Over socialisatie, vooroordelen en stereotypen: thuis, op het werk, in onderwijs en media.

Articles

De kloof ontstaat in het gezin …
Waarom zijn er zo weinig vrouwen in informatica? Kwade tongen beweren dat vrouwen minder interesse zouden hebben voor informatica. Maar alles wijst erop dat er iets schort aan de opvoeding, zodat er al op prille leeftijd een informaticakloof tussen jongens en meisjes ontstaat...
Biologie en de verschillen tussen man en vrouw
Over de verschillen tussen man en vrouw geraakt niemand uitgepraat. Dagelijks verschijnt er wel ergens een boek over. Al naargelang de bron, soms dubieus, soms heel interessant, zijn we afhankelijk van de samenstelling van onze chromosomen (XX of XY) of afkomstig van de een of andere planeet (Mars of Venus), kunnen we kaart lezen of kleuren combineren, hebben we moederinstinct of een aangeboren agressiviteit. Gelukkig zijn ook echte wetenschappers geïnteresseerd in de problematiek.
Bestaat er zoiets als vrouwelijke informatica?
Gedifferentieerde socialisatie
Houdt u ook niet van dure woorden, zoals ‘gedifferentieerde socialisatie’, maar wil u er wel het fijne van weten met betrekking tot ICT, dan is deze focus iets voor u. Heel helder wordt u uitgelegd wat stereotypen zijn, wat de begrippen gedifferentieerde ‘benadering’ en ‘modelling’ van meisjes en jongens precies betekenen en hoe dit alles zich verhoudt tot de (on)gelijke kansen op informaticavlak
Houden van computers: een beetje, veel, waanzinnig veel... of helemaal niet!
Genderstereotypen dwarsbomen in vorming en media
Enquêteresultaten: Sinterklaas en de Kerstman: macho’s of macha’s?
Interview met Sisca Locca
Sinterklaas en de Kerstman: macho’s of macha’s ?
Meisjes en videogames
Meisjes spelen minder dan jongens videospelletjes, tot grote opluchting van sommige ouders die videospelletjes maar niets vinden of menen dat de meeste spelletjes toch maar aanzetten tot geweld. Maar is het spelen van videospelletjes wel zo schadelijk als wordt gedacht? En stel dat er ook een groot aantal positieve effecten aan zijn verbonden, zouden meisjes dan niet beter meer van die elektronische spelletjes spelen? Ada zocht het voor u uit.
Geëngageerd gamen
Deel je passie en screen gender in videospelletjes
Mijn relevante ervaring? Computerspelletjes spelen!
De aanpak op school
De ervaring van jonge meisjes met computers is vaak beslissend voor hun toekomst in informatica: op school worden clichés bevestigd of doorbroken, groeit een voorliefde voor informatica of wordt belangstelling juist onderdrukt…
Informatica in secundair onderwijs is saai
Rolmodellen en mentors
Leerkrachten appreciëren massaal de ADA instrumenten
Knelpunten ICT-coördinatie in het onderwijs
Informaticastudies: onbekend maakt onbemind
De grote verdwijntruc
Vlaams onderzoek bevestigt buitenlandse bevindingen
Hoe ziet een informaticus m/v er eigenlijk uit?
Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd
Weinig meisjes in de informaticaopleidingen: oorzaken en oplossingen?
Het Ada-netwerk vraagt zich af hoe het komt dat meisjes afwezig blijven in de hogere informaticaopleidingen (en op de arbeidsmarkt), en gaat op zoek naar oplossingen. In deze focus vestigen we de aandacht op enkele denkpistes en goede praktijken die bedrijven, overheid, scholen en gewone burgers kunnen aanzetten om zich gemotiveerd in te zetten voor het dichten van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen.
Zelfscholingsnorm bij IT is obstakel voor vrouw
"Informatica kan je niet leren", of "ik heb alles op mezelf geleerd!" Het zijn opmerkingen die je vaak hoort in het IT-milieu. Autodidactisch leren of leren zonder begeleiding staat inderdaad bekend als een goede methode om met de computer te leren omgaan, en bovenal als een methode die voor de bedrijfswereld kostenbesparend is. Maar niet iedereen leert even graag zonder begeleiding. Niet iedereen haalt er namelijk hetzelfde voordeel uit, en voor vrouwen kan het verplichte gebruik van deze methode een waar obstakel zijn. Ada legt uit waarom.
De kracht van de ’self-fulfilling prophecy’ en de vertroetelde ’queen bee’
Tal van vrouwen die werken of studeren in een richting die atypisch is voor het vrouwelijke geslacht, bijvoorbeeld de informatica, hebben voor hun succes het een en ander moeten overwinnen, want in hun werkomgeving zijn ze vaak in de minderheid, of soms zelfs helemaal alleen. Onzichtbare mechanismen, zoals stereotypen en ’tokens’ spelen mee. Ada legt uit hoe deze mechanismen werken.
Stereotypering, minderheidspositie en resultaten
Hoe sterk is de invloed van stereotypen? Als je als vrouw denkt dat je "niet gemaakt bent" voor een vak als wiskunde of informatica, heeft dat dan een invloed op je opleidingskeuze, je beroepskeuze, je houding t.o.v. van computers, en vooral: op de ontwikkeling van je reële capaciteiten in deze materie? Een verslag van enkele ervaringen.
Zwakheden van gemengde scholen m/v
Co-educatie of gemengd onderwijs wordt beschouwd als een grote stap vooruit op het vlak van de gelijkheid van de geslachten. Toch zijn sommigen van mening dat een terugkeer naar gescheiden klassen oplossing kan brengen voor de zwakke resultaten van jongens voor onder andere de moedertaal en de desinteresse van meisjes voor de traditioneel mannelijke vakken zoals wiskunde en wetenschappen.
Struikelblokken bij de studiekeuzebegeleiding
Meisjes en jongens kiezen niet voor dezelfde richtingen in het hoger onderwijs. Terwijl de auditoriumbanken psychologie zwart zien van de jonge vrouwen, krioelt het bij de toegepaste wetenschappen van de jonge mannen. In de paramedische richtingen van het hogeschoolonderwijs zitten er voor 75% meisjes, en slechts 10% in de technische richtingen. Dit onevenwicht wordt verklaard door een hele resem aan oorzaken die zowel in de studieperiode en als in het professionele leven hun intrede doen. In dit artikel gaan we in op de specifieke oorzaken die optreden gedurende het proces van de studiekeuze.
Op de werkvloer
Vrouwen onderschatten hun technische kennis en vinden het gegoochel met technische termen maar niks. Hoe competent ze ook zijn, ze riskeren in de mannenwereld niet erkend te worden.
De betekenis van motivatie
Loopbanen in ICT-sector vooral nomadisch
Onderwaardering van vrouwelijke technische expertise
Vrouwen zijn altijd kraks geweest in techniek. Denk maar aan de technische expertise die nodig is voor het uitvoeren van vele huishoudelijke taken. Bestaan er dan "mannelijke" en "vrouwelijke" technieken? Of verklaart traditie alles?
Het vrouw(on)vriendelijke karakter van de IT sector
Het aantal bekwame arbeidskrachten in de informaticasector was lange tijd onvoldoende. Deze situatie zorgde ervoor dat de informaticasector qua arbeidsomstandigheden een zeer eigenzinnige weg in sloeg. Een weg die de toegang van vrouwen tot de sector er niet altijd even gemakkelijk op maakte.
Vrouwen en nieuwe economie in Quebec
Stand-by en precair
Nederland werkt aan ICT-kennissite
ICT-sector bezig met inhaalbeweging arbeid-gezin
Bedrijven trekken kaart van diversiteit
Sommige bedrijven trekken de kaart van de diversiteit en gaan prat op het gemengde karakter van hun personeelsbestand. Anderen verwijzen graag naar het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar wat betekenen de termen en waarom zijn ze gunstig, zowel voor de bedrijven als voor de strijd tegen sociale ongelijkheden? Ada ploos het voor u uit.
Voor meer diversiteit in de openbare sector
Kantoorjobs, vrouwen en informatica
Sinds de intrede van de computer op kantoor veranderde de werkomgeving snel. Het klavier van de traditionele schrijfmachine, eens zo geassocieerd met een vrouwenberoep, verwierf in de kortste keer een geslachtsloos karakter. Bekijken we vandaag de beroepen in functie van de gebruikte computertoepassingen per geslacht, dan blijkt echter weinig veranderd. Vrouwen gebruiken de kantoortoepassingen, mannen de meer technische, gespecialiseerde informaticatoepassingen,… en de telefoon en laptop.
Kantoorjobs, vrouwen en informatica (rubriek)
Is telewerk een wondermiddel?
Telewerken of werken van op afstand, meestal van thuis uit, wordt vaak in één adem genoemd met minder files, een beter evenwicht tussen gezin en arbeid, een oplossing voor de carrière van vrouwen,... Maar is dat wel zo? Ada stoof achter de waarheid aan en laat in deze focus het licht schijnen op een aantal belangrijke elementen. Elementen waarmee ook u, zo u telewerk overweegt, met kennis van zaken een beslissing zal kunnen nemen.
De Vlaamse e-mama en e-papa 2006
Zelfvertrouwen, eigenwaarde, deskundigheidsgevoel,… en IT
Als het waar is dat vrouwen minder zelfvertrouwen hebben dan mannen, en ook meer dan mannen worden aangespoord om bescheiden te zijn, hoe dan als werkgever de capaciteiten van vrouwen correct inschatten? In deze focus: enkele elementen die inzicht verschaffen in de sociaal-culturele belemmeringen van vrouwen op de arbeidsmarkt en IT-sector. De IT-sector of dè sector waar professionele vaardigheden, meer dan waar ook, voortdurend evolueren en salarissen het resultaat zijn van individuele onderhandelingen.
De beeldvorming
Uit universitair onderzoek blijkt dat de afwezigheid van vrouwelijke rolmodellen één van de redenen is waarom vrouwen zich minder dan mannen aangetrokken voelen tot ICT. In de communicatie rond IT-producten en -diensten, in videospelletjes en in de media: overal is de beeldvorming rond ICT meer op mannen dan op vrouwen vrouwen gericht.
Het vrouwbeeld in de informaticapers
De Goede, De Slechte, De Lelijke en De Duivelse!
Fotogalerij: Vrouwen en IT in de media
Makers ICT-tijdschriften geven weerwoord in debat
Het vrouwbeeld in de media
Stereotypen consumeer je met verstand
In welke beelden wil jij geloven?
Schiet Peeceefobie-campagne haar doelpubliek voorbij?
Het beeld van informatica
Technologie en informatica worden in de media voorgesteld als mannelijke disciplines. De computer is emotieloos en wordt gezien als een vlucht uit de werkelijkheid. Vooral meisjes lijken zich erg moeilijk met het karikaturale beeld van de informaticus te identificeren.
Literatuur databank
De databank met de referentieteksten werd gemaakt door de partners van het ADA-project en door de deelnemers aan het project Techni-Elles.

Acties & instrumenten

Hoe Ada vrouwen stimuleert om deel te nemen aan de ICT.

Articles

Ada’s acties
Wat doet ADA concreet om de numerieke kloof tussen de geslachten te helpen dichten? Informatie, opleiding en sensibilisatie.
Our server, ourselves!
Oud traint oud
Meisjes weven digitale lappendeken op Laundry Day
Persbericht : Antwerpen - 16/08/2006 - iPatch work
De digitale kloof weer een stukje kleiner
Persoonlijke thema’s populairst
Vrouwelijke politici scholen zich bij
Wat leerkrachten denken over meisjes en informatica
Mascottewedstrijd
De "ADA mascotte" wedstrijd eindigde begin 2004 met een uitnodiging om na te denken over het gebrek aan positieve en dynamische beelden van vrouwen in de verbeeldingswereld rond informatica.
Feeërieke bij winnaar ADA-mascottewedstrijd
Winnaars/winnaressen mascottewedstrijd
Mentorship "Pimp IT up!"
Ada laat vrouwelijke laatstejaars secundair onderwijs een dag meelopen met een informaticus.
"Pimp IT up!" dit jaar reeds twintig IT bedrijven bezocht door 115 leerlingen
Nog achttien mentor-plaatsen vrij
Antwerpse laatstejaarstudentes secundair onderwijs weldra gementord door oudstudenten informatica
Digitale Ontmoetingsdagen
De "Digitale Dagen" zijn een reeks "werk"dagen waar vrouwelijke leraren, leerlingen van ICT opleidingscentra, ICT professionelen, artiesten, activisten en wetenschappelijke onderzoek(st)ers samenkomen om hun kennis, vaardigheden, experimenten, vragen en dromen uit te wisselen.
Digitales 2006: voor elk wat wils
Terug naar de toekomst
Videoreportage Digitale Ontmoetingen 2004 (CandidaTV)
Digitale Ontmoetingsdagen laten je dromen, denken en doen
"Explore" opleidingen
Alle nuttige info over de informaticaopleidingen voor vrouwen georganiseerd door de ADA partners.
Ssst… hier rijpt de vrouwelijke informaticus
Plechtige opening Open Leercentrum Brussel
Vertrouwdheid met computerapparatuur bevorderen
Workshops "Cybersoda"
ADA organiseert sensibiliseringsworkshops voor jonge meisjes tussen 10 en 16 en laat hen de ICT wereld verkennen in de hoop dat ze zich ooit professioneel op IT zullen toeleggen.
Meisjes blogden met Cybersoda op wetenschapsfeest
Aan de slag met gratis software
Hardware-klassen
voor kinderen uit het basisonderwijs
Opleiding van lesgeefsters
Ada financiert gespecialiseerde informaticaopleidingen die de vakbekwaamheid van vrouwelijke lesgeefsters ten goede komt.
Webproductie & animatie
Zaterdagacademies
Tijdens thema-avonden, korte IT opleidingen of volgend op één of andere ADA actie organiseert ADA kleine conferenties of gespecialiseerde workshops. Een ideale gelegenheid om contacten te smeden tussen vrouwen een opleiding volgen en die reeds in IT werken.
Volg een informaticacursus en overwin je computerangst
Ontmoeting met het Debian Women Project
Gratis jobadvertenties
Voor bedrijven met IT-vacatures m/v die hun advertentie even aantrekkelijk maken voor vrouwen als voor mannen.
Analyst-Programmer
Gesprek met Ferdi Claes, HR Director CTG
CTG zoekt Test Engineers
Cisco: Recruiting NOW!
Ada’s instrumenten
Tijdens de schoolvakanties worden de bestellingen van de ADA-tools tijdelijk stopgezet.
Beelden ont(k)leed
Vrouwen nemen het virtuele woord
Ada’s instrumenten oogsten succes
Wegwijs in de informatica en haar beroepen
CD-rom "Wegwijs in informatica"
Inleiding
Gebruikskader
Ook voor jongens!
Doel van de cd-rom
Vrouwelijke afwezigheid
Waarom vrouwen?
Inhoud van de cd-rom
Test & Quiz
Opleidingstraject
Wegwijs in IT-beroepen
Op reis doorheen Informatica
Begeleiding online
Technische hulp
Brochure "Cherchez La fille"
Hoe onveranderlijk is het feit dat er zo weinig vrouwen in de informaticasector werken? Ada schreef voor u de brochure ’Cherchez la fille!’ om beter te begrijpen hoe het komt dat er zo weinig meisjes (vrouwen) met technologie werken en wat we eraan kunnen doen.
Verleid de meisjes en maak informatica geliefd: Cherchez la Fille!
Pedagogische koffertje "Cybersoda"
… een workshop over hardware, software, internet en programmeren met een knipoog naar alle meisjes (van 9 tot 16 jaar).
Terug naar school met Cybersoda
Pedagogische koffertje Cybersoda met knipoog naar meisjes
Ada’s pedagogische koffertje in primeur op CST
Lezersbrief
Cybersoda Live-CD weldra beschikbaar
Cybersoda en ADA’s educatieve ICT-spelletjes nu ook online
Animatiepakket "Schoon in de weer met software?"
"Schoon in de weer met software?"
Draaiboek "pimp IT up!"
Doe een dag “pimp IT up!” met Ada’s draaiboek
Instrument voor beeldanalyse "Beelden ont(k)leed"
Pedagogisch instrument voor het analyseren, deconstrueren en begrijpen van de beeldvorming rond vrouwen en technologie
Auteurschap
Instrument voor beeldanalyse
Contact
Waarom dit instrument?
Analyseren van afbeeldingen
Over hoe stereotypen ontstaan en blijven voortbestaan
Stereotypen ontkrachten
Stereotiepe afbeeldingen
Het instrument
De vragen, de methode en enkele voorbeelden
Waarom? of Waarom wordt het juist op deze manier getoond?
Hoe? of Hoe verschijnt wat ons wordt getoond?
Wat? of Wat zie je?
Een structurerende vraag stellen
Meer weten?
Beknopt overzicht van informatie over dit onderwerp en van wat u kunt vinden op de site www.ada-online.be/beeld
Basisterminologie voor beeldanalyse
Literatuur
Instrumenten voor media monitoring
Gender & Media Watch
Vrouwen en informatica
Over de auteur
Filmanalyse - enkele begrippen
Zelf beelden maken!

Uw beurt! Maak zelf een afbeelding!

Tips van Ada en enkele voorbeelden uit onze workshops digitale fotografie en video.

Zelf beelden maken!
Andere acties
Ada is niet de enige die actief is op het terrein van vrouwen en nieuwe technologieën. In België en in het buitenland, zijn er heel wat projecten die de toegang van vrouwen tot de nieuwe technologieën willen bevorderen.
Bevriende websites
Ada schuimde het internet af en stootte op heel wat websites rond de thema’s vrouwen, informatica, digitale kloof, gelijke kansen, opleiding en arbeidsmarkt. Een overzicht van Ada’s bevriende websites...
Ict-STER project in Nederland
Onderzoek en sensibilisering
In binnen- en buitenland is de relatie tussen vrouwen en informatica uitgebreid onderzocht. Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksprojecten, hun resultaten en sensibiliseringsacties.
Roddelen is netwerken
Bruisende plannen om de IT sector aantrekkelijk te maken
Het einde van 10 jaar vrouwenstudies in Vlaanderen?
Heeft de digitale kloof een geslacht?
Genderkloof in Europa blijft groot
Databank met pedagogisch ICT-materiaal ware goudmijn
Carrière maken in een informaticaberoep
Informatica: vooral voor meisjes een wetenschap apart
’Informatica Feminale’ doorbreekt de mannelijke universiteitscultuur in informatica
Waarom kiezen vrouwen
voor een baan in ICT en waarom niet?
Europees project ontkracht veronderstellingen
Brussel verwelkomt symposium over gender en ICT
Heeft iedereen gelijke kansen in cyberspace?
Project Electronic@ lanceert nieuwe instrumenten
Brochures Electronic@
Sensibiliseringsmateriaal voor verschillende doelgroepen: jonge meisjes, ondernemingen, personeel van oriëntatiecentra...
Op de werkplek
Wat betekent de evolutie van de informatietechnologie voor de plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt? Een overzicht van enkele acties en analyses van bedrijven en syndicalisten m/v.
Rol van vrouwen ondergewaardeerd in IT-sector
Inzet van alle talent
Ga vaker naar recepties en leer je stem gebruiken
Christelijke Mutualiteit wil meer vrouwen op IT-afdeling
Beste werkplek ook beste werkplek voor vrouwen?
Overheid
Kies voor de IT!
Diversiteit maakt vrouwen onzichtbaar
Cyberspace for girls in Nederland
Moderne ouders zijn e-ouders
Juliette, Ginette en het spiegeleffect
Verenigingsleven
IT is niet voor trezebezen
Inspirerende verhalen over vrouwen en ICT
Vrouwen en informatica in Centraal- en Oost-Europa
Ada over de informatiemaatschappij
Weinig vrouwen in de informatica, dus veel vrouwen missen de technische bagage om te wegen op de politieke besluitvorming rond thema’s als softwarepatenten, vrije software, internetonveiligheid of het beheer van het internet. Ada informeert!
Internet(on)veiligheid
Computervirussen: lucratieve business of uit de hand gelopen grap?
Van spion tot schurk: spyware of de ’digitale pest’ van de 21ste eeuw
Vrije software, softwarepatenten & ’copyleft’ cultuur
Hacker of alternatieve macho?
Vrije software op de genderagenda
Copyleft in theorie en praktijk
Vrouwen en vrije software: een maatschappelijke uitdaging
Ontmoeting met Zoé Genot
Peer-to-peer technologie zet auteursrechten onder druk
Europese beroering rond softwarepatenten
Vrije software in het onderwijs: discussie en sensibilisering
Vrije software zit in de lift
Vrije software als feministische strategie?
Vrije Software versus eigendomssoftware in de overheidsdiensten
Privé computergebruik
Ben jij een verantwoordelijke informaticagebruikster?
Bloggers dagboek-iseren het Internet
To chat or not to chat
E-economie
Web 2.0 wringt pers en reclame in een nieuw kleedje
Consumenten werken gratis voor web 2.0
Online gemeenschappen hertekenen het medialandschap
Veranderingen in de werksituatie en de mythe van de mondialisering
Ada bouwt mee aan Gender Square in Second Life
Online geld verdienen kan weer
Effecten van globalisering op het persoonlijke leven
VN Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS)
Interview met Heike Jensen, genderlobbyiste op WSIS (volledige versie)
Vrouwelijke experts nodig want ICT bepaalt overlevingskansen
Internetbeheer blijft ondemocratisch
Vrouwenbewegingen plaatsen gender op de agenda van de informatiesamenleving
Civiele samenleving misnoegd over WSIS onderhandelingen

Beroepen & opleidingen

IT-beroepen, hoe zien ze eruit? Waar opleiding volgen? Sollicitatietips?

Articles

ICT-beroepen
Een ruimte gewijd aan ICT: geschiedenis, beroepen en evolutie. Quiz, beroepsfiches, interviews, video’s...
Video’s
Vrouwen vertellen over hun dagdagelijks IT beroep: loopbaan, arbeidsvreugde en moeilijkheden. Videobeelden die laten zien wat schuilgaat achter vaak onduidelijke beroepsnamen.
.mov en .wmv bestanden lezen onder Linux
ICT beroepsfiches
Webmaster, analist-programmeur, PC technicus, wat is de inhoud van deze beroepen in de praktijk? ADA’s beroepsfiches maken u wegwijs en verwijzen naar mogelijke opleidingen, werkaanbiedingen, andere fiches en getuigenissen.
Quiz: Welk IT beroep past bij jou?
Wist je dat verschillende IT beroepen met jouw profiel kunnen overeenstemmen? Ontdek de ’job van je leven’ via het invullen van deze leuke quiz!
Classificatie informaticaberoepen
Het wordt steeds moeilijker om een duidelijke grens te trekken tussen informaticaberoepen en "andere beroepen" want vrijwel alle sectoren zijn door de komst van NICT diepgaand gewijzigd. Een blik op de evolutie van "de traditionele" beroepen.
"Klassieke" informaticaberoepen
"Nieuwe beroepen"
Beroepen met ICT-karakter
Grafische voorstelling van de beroependiversificatie
Van mechanisch eendje tot hypertekst
Wanneer de geschiedenis van de informatica precies is begonnen, blijft moeilijk te zeggen. Maar dat vrouwen er een rol in hebben gespeeld, is zeker. Wil u ook weten waar en wanneer, lees dan Ada’s "Korte geschiedenis van de informatica."
IT-opleidingen
Een rubriek volledig gewijd aan opleiding in ICT: database van bestaande opleidingen in België, database met website s voor e-learning, info over verschillende manieren van zelfopleiding en over certificaten in informatica.
Database opleidingen in klasverband
On-line opleidingen
Oriëntatie
Ada present op Vlaamse Onderwijsdagen 2005
IGGI of de computer als springplank naar werk
Aan het werk!
Waarom beginnen aan een loopbaan in IT? Wat zijn de trucjes en kneepjes om in deze sector te solliciteren? Hoe is het in België gesteld met de arbeidsmarkt voor IT professionals? En welk loon kan men vragen?
Solliciteren in de IT
Trucjes en kneepjes voor het solliciteren in de informaticasector...
Minister Vandenbroucke reikt eerste ervaringsbewijs callcenteroperator uit
Het curriculum vitae
De begeleidende brief
Het sollicitatiegesprek
Veelgestelde sollicitatievragen
Jobsites
De arbeidsmarkt
Wat is de evolutie van de IT arbeidsmarkt de laatste jaren? En hoe zit het met de algemene evolutie op de arbeidsmarkt in bepaalde streken? In welke sectoren werken de informatici m/v? En hoeveel verdienen ze?
ICT in België
Hoewel de sector van informaticadiensten in een laagconjunctuur verkeert, blijft de sectororganisatie Agoria optimistisch.
In de toekomst dragen we twee petjes
ICT-onderwijs beter afstemmen op de markt
Definitie van informatica?
Waar werken de informatici?
En de informaticae?
ICT in de regio’s
Antwerpen
Brussel
Limburg
Luik
Lonen in ICT
Rechten en plichten als loontrekkende
Wat zegt de sociale wetgeving?
Arbeidsrecht
Loonwetgeving

Grrrls stories

Getuigenissen van vrouwelijke informatici, studentes, pionniersters,...

Articles

Vertel ook uw IT verhaal!
Pioniersters
Frances E. Allen wint Turing Award
Biografie Grace Hopper, uitvindster van het eerste compilatieprogramma
De vrouwelijke programmeurs van ENIAC, eerste elektronische computer
Ada Byron, de « verloofde » van de wetenschappen (1815-1852)
Informaticae
Interview met Caroline, informatiearchitecte bij de KBC-groep
Interview met Isabelle, databasebeheerster bij Ezos
Anne Stevens, SAP projectleidster & ERP projectleidster sinds 5 jaar
Portret van een databasebeheerder bij KBC Bank
Portret van twee vrouwelijke ICT-coördinatoren
Interview met Yin, PC-techniekster
Interview met Belgin, PC-techniekster bij Gecotec, een bedrijf voor IT-diensten
Interview met Angélique Eloy, PC/netwerkbeheerder
Interview met Stéphanie Malchair, ERP-consultant bij Ordiges
Interview met Machtelt Garrels, Linux consultant
Interview met Fabienne, webmaster bij Intrasoft
Interview met Erna, analist-programmeur bij Smart solutions
Interview met Marleen, webmaster bij XI Multimedia Solutions
Interview met Sabine, helpdeskmedewerkster bij KBC Verzekeringen
Interview met Rose, lesgeefster netwerkbeheer bij Technifutur
Interview met Concilia Bagaragaza, analist-programmeur bij Seneffe l’Interactive
Interview met Yannick Renotte, analist-programmeur bij Sylis
Super Users
Interview met Gaëlle, videomonteuse
Interview met Silvia, animatiefilmregisseur
Interview met Séverine, technologe medische beeldvorming aan het Brusselse Bordet Instituut
Interview met Evi Van Ermen, verpleegkundige radiologie
Interview met Annick Daniëls, wetenschappelijk medewerkster bij Innogenetics
Interview met Karine Tirry, productiesecretaresse bij Radio Donna
Interview met Sally Bostyn
commercieel bediende bij Beldé
Chefs
Interview met Ann Holvoet, Head of Production bij Disaster Games
Interview met Helga De Neve, hoofd ICT Brugge Sint-Jan AZ
Interview met Brigitte Legrève, consultant human resources bij Unysis Belgium
Interview met Mevrouw Schouten, Corporate Public Relation Manager IBM
Studentes & Cursistes
Interview met Aicha, studente graduaat informatica
Interview met Emmanuelle, cursiste bij Interface3
Interview met France, cursiste bij Interface3
Interview met Maria Helena, cursiste bij Interface3
Interview met Véronique, cursiste bij Interface3
Interview met Carmen, cursiste bij Interface3
Interview met Fatima Bahmou, studente PC/netwerkbeheer
Cyberneticae
Een ontmoeting met “mevrouw Wikipedia”
Van ’technofobe’ tot universitair docente digitale video
Een ontmoeting met Clarice, beroep: illustratrice... in het informaticatijdperk
Een gesprek onder Cyberfeministes: Ada, Nat Muller, Diana McCarty en Betty
Vrouwen in net.art
Interview met ’Candida grrls’ Agnese en Kry, video-activistes
Interview met de "Htmlles" Annabelle Chvostek en Anna Friz, geluidsartiestes
Internationale media(h)ac(k)tivistes op de digitale ontmoetingen
Interview met Elke Vanvoorden, langirl

Newsletter

Om de vorderingen op de voet te volgen.

Articles

Juli 2007
Mei 2007
Februari 2007
December 2006
September 2006
Juni 2006
Mei 2006
Maart 2006
Februari 2006
December 2005
September 2005
Juni 2005
Mei 2005
Maart 2005
Februari 2005
November 2004
Kort
Ada : bevestiging van de inschrijving voor de nieuwbrief.
Juni 2004
Nieuw op de Ada site
Kort
April 2004
Short News
Januari 2004
Short News

News

Articles

PubliActie lexicon online!
Agoria wil JOUW mening kennen over technologie, industrie en werk.

Archief

Articles

PubliActie: lexicon voor nieuwe woorden en technologieën
Link in de Kabel
Wiki in het onderwijs
Ada aanwezig op Studiedagen Vie Féminine 2005
Gratis interactief preventieprogramma
Enquête "Informaticagebruik en opleidingsbehoeften van vrouwen"
De ’digitale kloof’ in enkele cijfers
ADA start 2004 met elektronische nieuwsbrief
Brochure "Waarom zo weinig vrouwen in informaticaberoepen?"
Enquête onder cursistes Interface3