ADA : Vrouwen en nieuwe technologieŽn - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en franÁais ::
 
   
U bent hier: Home Omtrent Ada Wie werkt samen met Ada?

Beknopte voorstelling van het Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het oudste van de Structuurfondsen van de Europese Unie. Het werd ingevoerd in 1957, door het verdrag van Rome, ę teneinde de arbeidsmogelijkheden van de werknemers op de internationale markt te verbeteren en bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard (…) met als opdracht om binnen de Gemeenschap de werkgelegenheid en de geografische en professionele mobiliteit van de werknemers te bevorderen. Ľ (artikel 123).

Sinds bijna 50 jaar financiert het ESF, samen met de Lidstaten, programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van de professionele competenties van de Europese burgers en de verbetering van hun professionele perspectieven. Het Fonds wil ertoe bijdragen om de ongelijkheden weg te werken, niet enkel tussen de mensen, maar ook tussen de rijkste en de minst ontwikkelde regio’s van de Europese Unie, door die laatstgenoemden te helpen om de kwalificaties van hun werkkrachten, hun arbeidsmarkt en hun tewerkstellingssysteem te verbeteren en te moderniseren.

Het ESF is actief in verschillende domeinen : strijd tegen de werkloosheid, integratie in de arbeidsmarkt van mensen die het slachtoffer zijn van uitsluiting en discriminatie, verbetering van de competenties en kwalificaties, creŽren van banen en ondernemingen, verbetering van de professionele vorming en opleiding, stimuleren van levenslange bijscholingen, verhoging van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en wegwerken van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.

In 1997 hebben de Lidstaten, in Amsterdam, besloten om hun economisch beleid en hun tewerkstellingsbeleid beter op elkaar af te stemmen. Hiertoe creŽerden zij een strategisch kader voor de coŲrdinatie van elk werkgelegenheidsbeleid, dat zij de Europese Strategie voor de Werkgelegenheid noemden (ESW). In het kader van de ESW hebben de lidstaten gemeenschappelijke doelstellingen vastgelegd, opgebouwd rond vier basisthema’s: professioneel integratievermogen, ondernemingsgeest, aanpassingsvermogen van werknemers en van ondernemingen, gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen. Deze gemeenschappelijke doelstellingen worden door de Lidstaten vertaald in nationale plannen die jaarlijks opgesteld worden.

Het ESF vormt het voornaamste Europese financiŽle instrument ten dienste van de ESW. De gezamenlijke inspanning van de Lidstaten en van de Europese Unie vertegenwoordigt een aanzienlijke en beduidende investering. Immers, tussen 2000 en 2006 zal het ESF ongeveer 80 miljard euro toegekend hebben aan een ruime waaier maatregelen ten gunste van de human ressources en de tewerkstellingsmarkt. Men raamt de bijdrage van het ESF in de uitgaven die in Europa gedaan worden voor het actief beleid van de arbeidsmarkt, op 8%.

Gebaseerd op het principe van cofinanciering en additionaliteit, heeft de tussenkomst van het ESF een hefboomfunctie. Immers, elk project moet, om de steun van het ESF te krijgen, ondersteund worden door de overheid van de betrokken Lidstaat. En dus wordt de financiŽle bijdrage van de Europese Unie toegevoegd aan de nationale financieringen, met de bedoeling om een ambitieuzer beleid te voeren en een nieuwe benadering uit te proberen.

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium