ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Grrrls stories Chefs

Interview met Brigitte Legrève, consultant human resources bij Unysis Belgium

In het bedrijfsleven is het begrip ’diversiteit’ geen onbekende meer, ook niet binnen de IT-wereld. Meer en meer multinationals zorgen voor programma’s om de aanwerving van ’atypische profielen’, zoals die van vrouwen in de IT, te bevorderen. Is die tendens meer dan een modegril of is dit uitsluitend bedoeld om het bedrijfsimago even op te poetsen om daarna weer in een bureaula te verdwijnen? Ada vroeg het aan Brigitte Legrève, consultant human resources bij Unysis Belgium

Unysis houdt zich vooral bezig met systeeminfrastructuur, ’outsourcing’, infrastructuurdiensten, server technieken en consultancy op het vlak van informatica. In haar functie van consultant in human resources is Brigitte Legrève onder andere verantwoordelijk voor de opleidingen en staat ze in voor het beheer van de competenties en performanties van het personeel. In het verleden was ze ook verantwoordelijk voor de personeelsaanwervingen.

De kwaliteiten van een goede informaticus m/v

Bij Unisys is het departement human resources verantwoordelijk voor de aanwervingen en de vacatureteksten. Niettemin gebeurt het selectieproces altijd in overleg met de verantwoordelijke van de aanvragende dienst. Wat wordt er van een informaticus verlangd? "Zowel technische als relationele kwaliteiten," zegt Legrève: "We werken veel in ’client omgevingen’ en altijd in teams en projectmatig. Vandaar het belang van communicatie en vooral van luistervaardigheid, en uiteraard ook van een goede analytische geest. Je moet de problemen goed kunnen inschatten en kunnen herformuleren om een oplossing te vinden. De informaticus moet steeds het resultaat en de doelstellingen voor ogen houden.

Het is ook belangrijk dat iemand zich snel kan aanpassen, want wij werken in verschillende sectoren, zoals het bankwezen, commerciële sectoren, industrie, en overheidsdiensten. Een goed aanpassingsvermogen is ook essentieel om te kunnen ’multi-tasken’ zoals wij dat van onze informatici vragen: informatici nemen bij ons deel aan het opstellen van de offertes, aan het voorstellen van het project aan de klanten die niet noodzakelijk dezelfde technische taal spreken als zij. Het beroep van informaticus moet worden ontdaan van alle geheimzinnigheid, omdat het nu teveel als een exclusief technisch beroep wordt voorgesteld," onderstreept Legrève. "Een informaticaproject is vooral groepswerk, een werk met veel menselijke interacties."

Een andere eigenschap die Legrève belangrijk vindt, is creativiteit: "Op het eerste zicht klinkt dit misschien eigenaardig voor een informaticabedrijf, maar werken op project vergt enorm veel vindingrijkheid. Als een nieuw project wordt gestart, moet alles nog worden ontwikkeld. Je moet de behoeften van de klant heel goed kunnen begrijpen en oplossingen ’creëren’."

Diversiteit

Net als vele andere informaticabedrijven heeft Unisys, als multinational, voor een diversiteitsprogramma gezorgd om niet alleen de aanwerving van vrouwen te bevorderen maar ook om sollicitanten aan te trekken op basis van nationaliteit en etnische afkomst. "Dit wordt vaak gezien als een ’marketing strategie’ en is zeer in de mode," geeft Legrève toe. "Ik denk aan de affiches die een groep personen tonen: afwisselend een vrouw, een Oosters type, een Afrikaanse type … Maar bij Unisys Belgium proberen we die houding deel te laten uitmaken van onze bedrijfcultuur. Wij hebben onszelf quota gesteld om al die verschillende profielen in ons bedrijf te verwerven, en vrij spontaan slagen we daar ook in. Gelijke behandeling van sollicitanten staat bij ons centraal en ervaring en bekwaamheid bepalen onze keuze."

"De heersende mentaliteit met betrekking tot vrouwen en andere ’atypische profielen’ is vandaag aan het veranderen, al gaat het langzaam. Voor human resources is er belangrijk werk te verrichten, zoals de directie helpen in hun bewustwording, zodat ze sommige vooroordelen laten varen die er toe leiden dat mannen makkelijker dan vrouwen op verantwoordelijke posten terecht komen, omdat zij zogezegd meer ’beschikbaar’ zijn. Ons werk bestaat er dus in het management te helpen nadenken over de objectieve elementen die moeten leiden tot de juiste keuze."

Unysis in enkele cijfers
Het man/vrouw evenwicht is bij Unisys lang nog niet bereikt. Bekijken we het aandeel vrouwen en mannen dat werkzaam is bij Unisys, dan zijn de mannen uitgesproken in de meerderheid: 80% mannen tegen 20% vrouwen. Van deze 20% werkt slechts 30% in de informatica, consultancy en projectbeheer. De overige 70% vrouwen heeft een administratieve functie of werkt in human resources of heeft een communicatiefunctie.

"Niet onbelangrijk is dat 25% van deze vrouwen een kaderfunctie bekleden en dus een verantwoordelijke functie hebben," onderstreept mevrouw Legrève. "Ik denk dat vrouwen zich duidelijk onmisbaar hebben gemaakt in de informatica, meer bepaald in bedrijven waar op project wordt gewerkt. Hun inbreng is enorm belangrijk, ze hebben andere perspectieven en pakken de problemen anders aan. Voor ons is het duidelijk: als een ploeg te weinig vrouwen telt, zal het eindresultaat minder goed zijn."

Balans werk/privé

In veel bedrijven vind je doorgaans minder vrouwen dan mannen in functies met veel verantwoordelijkheid of in functies waar veel uren worden geklopt. Dit laatste ligt moeilijk voor vrouwen wegens de ongelijke taakverdeling binnen het gezin: vrouwen nemen vandaag nog altijd het leeuwendeel van de huishoudelijke en gezinstaken op zich. Niettemin kunnen bedrijven initiatieven in het leven roepen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Bij Unisys werd gekozen voor de mogelijkheid van telewerk. Bijna alle werknemers zijn ook voorzien van een internetaansluiting, een draagbare computer en een GSM.

"Voor de functies met veel klantencontact kan uiteraard niet alles van op afstand gebeuren! Hetzelfde geldt voor deeltijd arbeid. Maar telewerk in een verantwoordelijke job is best doenbaar, maar dan onder een aantal voorwaarden. Wat deeltijd werken betreft, is een 4/5 job minimaal - nog minder werken, zoals halftijds is bij Unisys moeilijk verenigbaar met een verantwoordelijke functie, vooral als je de verantwoordelijkheid hebt over een ploeg. Maar globaal genomen is het een kwestie van organisatie van de eigen werktijd en het delegeren van taken aan collega’s. Ik ben goed geplaatst om dat te bevestigen, want ik werk 80% : ik heb dezelfde werklast als voordien en ook dezelfde verantwoordelijkheden, maar ik organiseer mijn werk anders. Trouwens, bij Unisys vragen ook hoe langer hoe meer mannen om 80% te werken, meestal in het kader van kredieturen en andere soortgelijke initiatieven."

Onvermijdelijk?

Tot slot vragen we of het feit dat er minder vrouwen werken in de IT, gezien moet worden als iets onvermijdelijks. Legrève’s antwoord is duidelijk: "Nee! Als we kijken naar het ’senior management’ bij Unisys Belgium hebben we geen enkele vrouw. Maar in andere landen, o.a. in de Verenigde Staten, vind je heel wat vrouwen. Misschien is het een kwestie van cultuur of misschien eerder van persoonlijke keuze van werk en privé goed te willen combineren. Het is voorlopig een open vraag."

Positief is dat er veel hefbomen zijn om hier verandering in te brengen. We hopen dan ook dat meer en meer bedrijven het voorbeeld volgen van Unisys en het nodige doen om meer vrouwen in hun rangen te sluiten door te zorgen voor aantrekkelijke werkomstandigheden, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Eléonore Seron & Elena Lanzoni
mei-juni 2006

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium