ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home De cijfers Privé computergebruik

Geslacht geen effect op studiegebonden computergebruik

"De digitale kloof is vrouwelijk" en "Meisjes minder handig met computer" blokletterde eind 2006 de Nederlandstalige pers. Ada fronste de wenkbrauwen, diepte het onderzoek op en begreep dat de waarheid heel wat genuanceerder is.

Afgelopen zomer maakten de onderzoekers Jef Peeraer en Jef Verhoeven de resultaten bekend van hun studie (1) naar de invloed van sociale herkomst en geslacht op de benadering van ICT bij universiteitsstudenten (2). Ze peilden onder meer naar de vooropleiding van de studenten en de tewerkstelling en opleiding van hun ouders: enkel de variabele geslacht bleek significant in het verklaren van verschillen in ICT-gebruik, ICT-vaardigheden en attitude t.a.v. ICT tussen de studenten.

De wetenschappelijke vaststelling dat meisjes en jongens verschillen wat betreft computergebruik werkte als een magneet op de Nederlandstalige pers, die zonder veel omhaal blokletterde: "De digitale kloof is vrouwelijk" (3) en: "Meisjes minder handig met computer" (4). Ada fronste de wenkbrauwen, diepte het onderzoek op en begreep dat de waarheid heel wat genuanceerder is.

Na hun literatuurstudie omtrent het onderzoek naar "gender differences" besluiten de onderzoekers reeds: "De resultaten zijn niet eensluidend. Sommige onderzoekers vinden op het vlak van technofobie geen verschillen tussen seksen (Anthony, Clarke en Anderson in van Braak e.a., 2002, p.2) of tegengestelde resultaten bij verschillende steekproeven (Brosnan en Lee in van Braak e.a., 2002, p.2) (5) ".

Uit de resultaten van hun eigen onderzoek blijkt: "Mannen hebben betere ICT-vaardigheden dan vrouwen, vooral in de ontwikkeling van websites en het onderhoud, beheer en beveiliging van soft- en hardware. Vaardigheden in het gebruik van eenvoudiger internetapplicaties als e-mailen, chatten en zoeken verschillen niet tussen mannen en vrouwen."

Dat mannelijke studenten een hogere computercompetentie dan vrouwen rapporteren, kan dan wel worden bevestigd door de resultaten, maar sekse blijkt geen effect te hebben op studiegebonden computergebruik:

"Mannelijke studenten kunnen wel van zichzelf vinden dat ze vertrouwd zijn met een groter scala aan computertoepassingen (6), ze spreken zich minder positief uit inzake attributen van computers voor studiedoeleinden. Wanneer naar het gebruik zelf wordt gekeken, is het opmerkelijk dat mannelijke studenten de computer meer gebruiken voor spelletjes en minder voor studiedoeleinden dan vrouwen", aldus de onderzoekers.

Lize De Clercq
januari 2007

Noten & links
(1) Nieuwe leeromgevingen en onderwijsbeleving aan de universiteit, Jef Peeraer en Jef C. Verhoeven, Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, nr6 juli-augustus 2006, p.538
(2) Alle eerstejaarssudenten (4950) aan een grote universiteit in Vlaanderen werden op het einde van het eerste semester van het academiejaar 2004-2005 uitgenodigd om elektronisch een vragenlijst in te vullen. Met een respons van 45% werden 2212 observaties in de analyse opgenomen.
(3) zie bv. in De Standaard en Managementteam
(4) zie bv. in Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Advalvas.be
(5) Determinanten van verwachtingen ten aanzien van e-learning aan de universiteit: het perspectief van de studenten, Van Braak J,, Kavadias, D., Goeman, K. en De Vos, E. in: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, nr4, 2002, p: 1-13
(6) Voor het meten van de ICT-vaardigheden werden verschillende competentieschalen ontwikkeld, geïnspireerd vanuit de kwalitatieve indexen van van Braak ("Domains and determinants of university sudents’ self-perceived computer competence" in: Computers & education, (43), p301). Na factoranalyses werden verschillende schalen bekomen waarmee vier ICT-vaardigheden werden getest: kennis van basisprogramma’s, vaardigheden op het internet (gebruik en ontwerp) en vaardigheden in onderhoud, beheer en beveiliging van ICT.

^Paginatop^

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium