ADA : Vrouwen en nieuwe technologieŰn - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en franšais ::
 
   
U bent hier: Home Omtrent Ada Wie werkt samen met Ada?

Wie werkt samen met Ada?

Constant vzw
Een vereniging voor kunst en media, waarbij de theoretische en artistieke reflectie op het internet en de digitale communicatie centraal staat.
www.constantvzw.com
Steunpunt Gelijke Kansenbeleid
Een onderzoekscentrum rond gelijke kansen waarbinnen de Cel Vrouwen een onderzoekspeiler Informatie- en CommunicatietechnologieŰn (ICT) heeft. In deze context neemt Ada deel aan het ’Symposium Gender & ICT: Strategies of Inclusion’, dat door dit centrum in januari 2004 wordt georganiseerd.
www.steunpuntgelijkekansen.be/genderandict
Onderzoekscentrum Arbeid & Technologie (Universiteit Namen)
Het universitair centrum van Namen wijdt een groot deel van haar onderzoek aan beroepen in de nieuwe technologie, meer bepaald in het kader van het WWW-ICT project.
www.ftu-namur.org
UniversitÚ Libre de Bruxelles (ULB)
De ULB leidt het Newtonia onderzoek dat op zoek gaat naar een verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappen.
www.ulb.ac.be/newtonia
Onderzoeksgroep Diversiteit en Arbeid (Universiteit van Luik)
Prof. Dr. Annie Cornet en onderzoekster Elisabeth Dumont hebben de leiding over het de franstalige gedeelte van het federaal onderzoeksproject Techni’elles.
www.eaa.egss.ulg.ac.be
Centrum voor Gelijke Kansenbeleid (K.U.Leuven)
Prof. Dr. Bea van Buggenhout (Rectoraal Adviseur Gelijke Kansen) en de onderzoeksters Elsy Van Roy (consulente Gelijke Kansen), Ilse Haesendonck en Marlies Klooster verzorgen het nederlandstalige gedeelte van het federaal onderzoeksproject Techni’elles.
www.kuleuven.ac.be/gkg
Esnet
Het netwerk ESNET ontstond in BelgiŰ, als uitloper van de top van Lissabon. Esnet wil organisaties van de sociale en solidaire economie aanmoedigen zich de ICT beter eigen te maken en wil een praktische en theoretisch antwoord bieden aan de digitale kloof.
www.esnet.be
Flora
Het netwerk Flora groepeert Brusselse, Vlaamse en Waalse verenigingen die opleidings- en/of tewerkstellingsprojecten organiseren voor laaggeschoolde vrouwen met het oog op hun ruime maatschappelijke, of meer specifiek hun professionele, inschakeling. Dit kan gebeuren via doorstroming naar de traditionele arbeidsmarkt maar ook via de oprichting van nieuwe ondernemingen in het kader van de solidaire economie.
www.florainfo.be
Universiteit van Parijs X
In naam van Isabelle Collet, onderzoekster in pedagogiek aan de UniversitÚ Paris X

Ada kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds et het Federaal Ministerie voor Arbeid en Werkgelegenhied


Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

Beknopte voorstelling van het Europees Sociaal Fonds

Artikel gepubliceerd in: 06/2006

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium