ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Beroepen & opleidingen Aan het werk! De arbeidsmarkt ICT in de regio’s Luik

Luik

Arrondissement Luik : algemene socio-economische context.

Voorafgaande opmerking

Een gedeelte van de hieronder opgenomen inlichtingen vloeien voort uit het « tableau de Bord Economique et Social de l’arrondissement de Liège » Editie 2003 CSEF van Luik.

2001 is het referentiejaar en wordt beschouwd als een « periode met een gunstige conjunctuur ». Eind 2001 komen we terecht in een economische recessie die wordt vertaald in de cijfers 2002-2003.

Een kleine opmerking i.v.m. de gegevens. Bepaalde gegevens hebben betrekking op het arrondissement Luik, terwijl andere gegevens de provincie Luik betreffen. In bepaalde gevallen beschikten we immers niet over specifieke informatie voor het arrondissement Luik. We maakten ook gebruik van verschillende informatiebronnen (VDAB, CSEF, NIS…).

Het arrondissement Luik

Het arrondissement Luik is één van de vier arrondissementen van de provincie Luik (Luik, Hoei, Waremme, Verviers), en telt 585 726 inwoners (2002).

In 2001 waren er 183 173 bezoldigde arbeidsplaatsen. Van 1999 tot 2001 is het aantal plaatsen met 1,9 % gestegen, terwijl het Waalse Gewest in dezelfde periode een stijging kende van 10,7 %. Met slechts 1 143 arbeidsplaatsen (NACE 72) in de IT-branche bekleedt het arrondissement Luik een erg zwakke positie ten opzichte van de Belgische specialisatiegraad in deze activiteitensector.

Het aantal personen ouder dan 60 jaar ligt hoger dan het aantal personen jonger dan 20. Deze vergrijzing van de bevolking heeft een weerslag op de lokale economie, vooral op de niet-commerciële sectoren (gezondheid, onderwijs …).

Arbeidsplaatsen : Arrondissement Luik 2001

In 2001 waren er 183 173 bezoldigde arbeidsplaatsen en 35 471 zelfstandigen.

Totaal van de bezoldigde arbeidsplaatsen

Industrie

Commerciële diensten

Diensten voor personen of niet-commercieel

Landbouw

Zelfstandigen

183.173

42.298

23,1%

58.972

32,2 %

81.479

44,5 %

424

0,2%

35.471

Voor de informatica-activiteiten (NACE 72) zijn er 1 143 arbeidsplaatsen, dit is 0,6 % van alle bezoldigde plaatsen.

De industrie is verantwoordelijk voor 23,1 % van alle bezoldigde plaatsen, waarvan 63,6 % in ZKO’s* en KMO’s* (bedrijven met minder dan 200 personen). De rest van de arbeidsplaatsen in de industrie bevinden zich voornamelijk in de bouwsector (23%) en in de metaalnijverheid (19%).

Werkloze werkzoekenden (WWZ) maart 2003

MAART 2003

TOTAAL

VROUWEN

MANNEN

WWZ

50.719

26.945
53,1 %

23.774
46,9 %

Waarvan: WWZ 2 tot 3 jaar werkloos

4.555

2.528

2.027

Waarvan: WWZ 3 tot 5 jaar werkloos

5.675

3.375

2.300

Waarvan: WWZ 5 tot 10 jaar werkloos

6.912

4.284

2.628

Bron : CSEF van Luik op basis van de VDAB – maart 2003.

MAART 2003

TOTAAL

VROUWEN

MANNEN

WWZ
Informatici

301

43

258

Bron : CSEF van Luik op basis van de VDAB – maart 2003.

Verdeling van de WWZ in Luik volgens geslacht en volgens duur van de werkloosheid (maart 2003)


Bron : CSEF op basis van de VDAB – maart 2003.

De werkloosheid

Hoewel het aantal werkzoekenden tussen 1997 tot 2001 daalde, kent Luik in 2001 een werkloosheidspercentage van 18,1 %. In het Waals Gewest was dit tijdens dezelfde periode 14,9 %.

Het aantal WWZ-vrouwen ligt in de leeftijdsgroep 20-50 jaar hoger dan dat van de mannen. Er zijn ook meer vrouwen dan mannen die meer dan 2 jaar werkloos zijn.

Voor meer info : www.csef-liege.org

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium