ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Beroepen & opleidingen Aan het werk! De arbeidsmarkt ICT in België

13.000 informaticavacatures

ICT-onderwijs beter afstemmen op de markt

Agoria, de federatie van de technologische industrie roept op het ICT-onderwijs beter af te stemmen op de verwachtingen van de markt. Veel actoren, organisaties en onderzoekscellen die ijveren voor meer vrouwen in de ICT-sector zijn het daarmee eens. Het ICT-onderwijs moet af van haar al te starre technische invulling en bijkomende accenten leggen op communicatie- en managementvaardigheden.


Guido Van Humbeeck

Technische kennis zal voor een ICT-functie altijd een vereiste zijn, daar is iedereen het over eens, maar daarom hoeft het informaticaonderwijs zich nog niet boven de economische werkelijkheid te plaatsen, laat staan zo’n saai imago hebben dat weinig jongens en meisjes zich tot de studie aangetrokken voelen. ’Zuivere’ informatici zullen er altijd nodig zijn, maar in verhouding tot de andere ICT-profielen hoe langer hoe minder. "Hoogstens 20% van de ICT-ers hoeven in hun functie van vandaag echt te programmeren", aldus Guido van Humbeeck van het ICT consultancy bedrijf Application Engineers tijdens zijn uiteenzetting op de ADA-lezing op ICT2day 2006 (1)). "Vergelijk het met de constructie van een gebouw. Je hebt meer dan alleen metsers nodig. Hoe groter de bouw, hoe groter het aantal specialisten en hoe belangrijker de rol van de verschillende architecten."

Agoria, de federatie van de technologische industrie, berekende op basis van een enquête afgenomen bij duizend ondernemingen dat er momenteel meer dan 13.000 ICT-vacatures open staan (2). Bekijken we de vijf ICT-profielen die volgens de enquête door de ondernemingen het meest worden gezocht, dan bedraagt de vraag naar softwareontwikkelaars slechts 13,6%, tegen 28,4% naar ICT-architecten (personen die de ICT infrastructuurplannen van de ondernemingen ontwerpen), 21,6% business consultants (die de behoeften van de klant vertalen in termen van materieel en infrastructuur), 18,2% systeemontwikkelaars (die de informaticatoepassingen uitwerken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de infrastructuur) en 18,2% specialisten voor het beheer en onderhoud van de informatica-infrastructuur.

ICT-architecten gezocht

5 ICT-architectuur niveaus
- Bedrijfsstrategie & Visie
- Business Architectuur
- Applicatie Architectuur
- Technische Architectuur
- Infrastructuur Architectuur
Van Humbeeck: "Vandaag is 50% van de ICT niet langer technisch, maar gaat over communicatie, organisatie, management en verandering."

Duidelijk is dat de ondernemingen vandaag meer nood hebben aan business en technische ICT-architecten dan aan zuivere programmeurs. Agoria betreurt het dan ook dat er vandaag nauwelijks hogescholen of universiteiten zijn die de aandacht verdelen tussen informatica en management/bedrijfsbeheer. Op Digitales 2006 leken verschillende actoren, onderzoekscellen en organisaties die ijveren voor meer vrouwen in het ICT-beroep, waaronder ADA, het hier alvast mee eens. Gérard Valenduc, onderzoeker verbonden aan de universiteit van Namen (3): "Nu zie je eenderde van de laatstejaars middelbaar onderwijs zich informeren over informaticastudies, maar uiteindelijk kiezen weinigen onder hen voor de studie. De studies houden amper rekening met de beroepsrealiteit van vandaag. Wat nodig is zijn meer cursussen projectbeheer en communicatie."

De hardware en software veranderen snel, maar menselijke interacties zullen altijd menselijke interacties blijven, ook in het ICT-beroep, zo wordt geredeneerd. "Besteed meer aandacht aan communicatie- en managementvaardigheden in de verschillende opleidingen, vertaal die nood aan menselijke interacties in de studie-informatiebrochures, en de kans is groot dat in de toekomst meer meisjes voor informaticastudies kiezen én het ICT-beroep in de kortste keren een hip beroep wordt, net als burgerlijk ingenieur architect en arts dit momenteel voor vrouwen is."

40- en 50-plussers

Om te achterhalen hoe de informaticaopleidingen beter kunnen worden afgestemd op de verwachtingen van de markt, belooft Agoria deze zomer nog contacten te leggen met de onderwijswereld. Hopelijk gebeurt dit ook op het niveau van het ICT-onderwijs voor sociale promotie zoals het avondonderwijs en de verschillende herinschakelingsprogramma’s. "We mogen immers niet vergeten dat heel wat vrouwen precies via deze vormen van onderwijs hun weg vinden naar een ICT-functie," merkt Valenduc op (4). "Vandaar ook het belang," meent dan weer Jef Inghelbrecht, informaticadocent en ICT-vakcoördinator bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Deurne (5), "van binnen het ICT-avondonderwijs het modulaire systeem verder uit te bouwen en het aanbod ICT-vakken nog beter af te stemmen op de verwachtingen van de markt."

"Er lopen heel wat 40- en 50-plussers rond die op de werkplek al een heel pak ICT-kennis hebben opgedaan," zegt Inghelbrecht, "maar een volledige cyclus graduaat niet zien zitten. Modules die kort op de bal spelen en snel de behoeften van de bedrijven volgen, zijn de toekomst. Als de industrie vandaag behoefte heeft aan meer aandacht voor bijvoorbeeld projectbeheer, dan moeten we daaraan tegemoet komen, net als we nu tegemoet komen aan de technische behoeften van werknemers die met de laatste versies van bijvoorbeeld ASP.NET of PHP overweg moeten kunnen."

Wat er ook van zij, voor Guido Van Humbeeck is het duidelijk: als je meer mensen, en in het bijzonder meer vrouwen naar het ICT-beroep wil lokken, moet je af van het eenzijdige beeld van de informaticus als ’nerd’ (6) en in de opleidingen, naast het formele en het technische aspect evenveel aandacht besteden aan de ’business basics’. "De ICT sector heeft vandaag vooral architecten nodig: naast technisch architecten, infrastructuurarchitecten en applicatie-architecten ook hoe langer hoe meer ICT-business architecten. Vandaag is 50% van de ICT niet langer technisch, maar gaat over communicatie, organisatie, management en verandering."

Corine Van Hellemont
juni 2006

Noten & links
(1) ICT2Day: http://www.ict2day.be; http://www.febelux.be
(2) Agoria enquête, zie ICT werft aan: meer dan 13.000 vacatures
(3) Voor publicaties van Gérard Valenduc zie website van FTU-Namur
(4) Zie ook het ADA-artikel Hier rijpt de vrouwelijke informaticus
(5) CVO-Deurne
(6) Zie ook ADA’s rubriek Clichés over informatica opzij!

^Paginatop^

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium