ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Beroepen & opleidingen ICT-beroepen Classificatie informaticaberoepen

Classificatie informaticaberoepen

Beroepen classificeren en een nomenclatuur opstellen is niet gemakkelijk, zeker niet als de sector nog relatief jong is zoals de informaticasector. Een sector die bovendien nog voortdurend in beweging is.

Toch willen we drie grote categorieëen onderscheiden:

  • Beroepen die vandaag worden beschouwd als de "harde kern" van de informatica, of de beroepen die vragen om ‘zuivere informaticakennis’ van hoog niveau en andere sectoriële vaardigheden. Programmeurs (m/v) behoren tot deze categorie.
  • "Nieuwe beroepen", waarvan moeilijk te zeggen is of ze tot de categorie ‘informatica’ behoren of niet. Kenmerkend is de combinatie van ICT-kennis en geen ICT-kennis. Typische beroepen uit deze categorie zijn de zogenoemde ‘internetberoepen’.
  • "Beroepen met ICT-karakter" waar de ICT-kennis complementair is aan de vaardigheden eigen aan het beroep. Bibliothecarissen, bankbedienden,... zijn voorbeelden van beroepen die sterk beïnvloed zijn door IT.

Eigenlijk kunnen we nog een vierde categorie onderscheiden, want sommige beroepen in de secundaire sector van de industrie (zoals draaiers m/v en frezers m/v) vragen vandaag naast gespecialiseerde beroepskennis ook heel wat bijkomende ICT-vaardigheden.

De grote diversiteit in ICT-beroepen bezorgt vele opleidingscentra nogal wat kopzorgen, want de opleiding van ‘informatici m/v’ beslaat tegenwoordig heel wat meer kennisterreinen dan ICT-kennis alleen.

Nieuwe vakken in de ICT-opleidingen

In de praktijk wordt een toenemende behoefte vastgesteld aan zogeheten ‘soft’ vaardigheden. Dit zijn niet-technische vaardigheden zoals systematisch werken, managementkennis en sociale vaardigheden (assertiviteit, kunnen werken in multidisciplinaire teams,..). Eén voor één vaardigheden die zelden of nooit deel uitmaken van een informatica-opleiding.

Dit verklaart deels waarom heel wat ‘klassieke’ informaticaspecialisten een bijkomende opleiding volgen en 20% van de ICT-jobs (1) wordt bezet door mensen met een ander diploma dan die van informaticus (bv. houders m/v van een diploma economie, verkoop of communicatie).

Als tegemoet moet worden gekomen aan de vraag van de arbeidsmarkt dan lijken meer opleidingen nodig die een waaier aan vaardigheden aanleren, in plaats van enkel gespecialiseerde technische vaardigheden.

Heel wat onderzoeksprojecten werken aan een betere en meer flexibele definitie en nomenclatuur voor de ICT-beroepen. Voor heel wat studenten en werkzoekenden die zich vandaag proberen te oriënteren in de uitgebreide IT-sector is dit ongetwijfeld een welkome oefening.

Een woordje over woordgebruik

De informatici m/v die volgens de categorie Nace 72 (de ‘harde kern’ van informatica) ’classificeerbaar’ zijn, vormen slechts een deel van alle werknemers die in ICT werken.

Een betere definitie van de IT-beroepen en de beroepen ’beïnvloed’ door IT zou ons in staat stellen om:

  • Aan te tonen dat het niet altijd nodig is om over een hoog niveau aan technische of wiskundige kennis te beschikken.
  • Een opleiding in de zogeheten ‘soft’ vaardigheden toe te voegen aan informatica-opleidingen
  • De functieclassificatie en het overeenkomstig salaris te actualiseren.
  • Een collectieve arbeidsovereenkomst en sociale wetgeving tot stand te brengen ter bescherming van werknemers m/v in beroepen die ’atypisch’ zijn en die in geen enkel paritair comité zijn opgenomen.
  • Het op te nemen tegen het beeld dat informatica associeert met man, jong, dynamisch.. en ervoor zorgt dat al wie hier niet mee overeenstemt wordt uitgesloten.

Het spreekt voor zich dat de onduidelijkheid rond de inhoud en vereiste kennis van de diverse ICT-beroepen de oriëntatie naar deze beroepen niet ten goede komt. De opleidingscentra zelf hebben ook niet altijd een duidelijk zicht op welke beroepen nu specifiek tot de ICT-sector behoren en welke niet. En voor wie geen goede informatie over de te volgen opleiding kan bemachtigen, wordt kiezen wel erg moeilijk.

Lees meer: Grafische voorstellingen van de diversificatie in de ICT beroepen

(1) « Les origines de la diversification », in « Etude MéTIC », Centre de recherche Travail & Technologies, Fondation Travail Université (Namen), Publikatie voorzien in september 2004.

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium