ADA : Vrouwen en nieuwe technologieŽn - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en franÁais ::
 
   
U bent hier: Home Acties & instrumenten Ada’s acties Digitale Ontmoetingsdagen

Digitale ontmoetingen van 1 tot 3 juni 2006 te Brussel

Terug naar de toekomst

Onder de titel ’Terug naar de toekomst’ start op 1 juni de vierde editie van de digitale ontmoetingsdagen ’Digitales’. Deze ontmoetingen zijn geen colloquium en ook geen forum, maar een reeks doorlopende ’werk’dagen, open voor het publiek. Drie werkdagen om ons digitale verleden kritisch onder de loep te nemen, uiting te geven aan tal van ICT-dromen en deze af te toetsen aan een mogelijke nabije toekomst.

Met een titel als ’Terug naar de toekomst’ kan het weinig anders dan dat op Digitales 2006 tal van vragen zullen worden gesteld over verleden en toekomst. Hoe zagen de werkomstandigheden er gisteren uit? Hoe zien ze eruit vandaag en hoe kunnen we ze verbeelden voor morgen? Hoe zit het met onze digitale steden? Wat hebben de neurowetenschappen voor ons in petto? Vormt ICT een voorwaarde tot ontwikkeling? De voorbije 20 jaren hebben onze omgeving grondig veranderd. Door verschillende blikken, methodes en soorten publiek samen te brengen probeert Digitales zich hier een vervolg bij voor te stellen.

Terugblik

De diepgaande sociale, geografische, demografische, politieke en technologische veranderingen van de laatste twintig jaar bieden de gelegenheid de afgelegde weg te herbekijken sinds de juridische gelijkheid van de vrouw op het werk op het voorplan trad in Europa. De kentering kwam er in de jaren ’80 met de komst van de microcomputer, een instrument dat de grenzen tussen werken en spelen deed vervagen, een beetje zoals de feministen van de jaren ’70 de grenzen tussen publiek en privť neerhaalden.

Het is in die tijd dat de professionele opleidingen in informatica en nieuwe technologieŽn gericht op vrouwen, sterk toenamen, in het kielzog van een heropleving van de vrouwenbeweging, met haar gedachtegoed van gelijkheid en economische onafhankelijkheid en de diepe wens van vrouwen om te ontsnappen aan hun ’lot’ en aan de werkloosheid. Deze ’specifieke’ opleidingen die vandaag in vraag gesteld worden wegens achterhaald of juist verdedigd als middel om opmerkelijke resultaten te behalen bij de (re)integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt, overleven zo goed en zo kwaad als het kan in Europa.

Vierde editie

Sinds 2001 worden in hartje Brussel met enige regelmaat de Digitale Ontmoetingsdagen georganiseerd (1). Deze ontmoetings- en werkdagen verenigen organisaties en personen uit verschillende regio’s en landen. Zij beschikken allen over relevante ervaring in het domein van gelijkheid en genderanalyse, elk in hun eigen onderzoeks- en/of actieterrein, en hebben allen een andere band met technologie: de nood om werk te vinden in de hedendaagse maatschappij, de analyse van die maatschappij, een deelname aan de productie binnen deze maatschappij.

Digitales wordt georganiseerd in het kader van het ADA-project dat andere partners en actoren poogt te stimuleren, samen te brengen en te overtuigen om uiting te geven aan meningen, strategieŽn en acties met als doel de vooroordelen te ontkrachten die rond de vrouwelijke natuur bestaan… en rond informatica, en de toegang van vrouwen tot kwaliteitsjobs in de ICT-sector te bevorderen.

Vooruitblik

Kan men zich vandaag de toekomstige wereld voorstellen? Een wereld waar niet enkel het werk, de instrumenten en de bedrijven anders zijn, maar waar we ons ook andere plekken van economische en technologische activiteiten kunnen voorstellen, zonder het menselijke lichaam zelf uit te sluiten en zonder de ervaringen uit het verleden te negeren? Dit is precies wat Digitales zal trachten te doen in juni 2006, onder de titel ’Terug naar de toekomst’: een informatieve en kritische blik werpen op het traject dat afgelegd werd, in het gezelschap van mensen die hun werk en gedachten reeds in 2001, 2002 en 2004 lieten ontdekken.

Net zoals vorige keren zullen de voorgestelde locaties, materialen, bronnen, strategieŽn, ervaringen en doelstellingen velerlei en divers zijn, maar steeds zullen ze rond een reeks assen draaien:

- Een vernieuwende ervaring: Universiteit, kunst en media, industrie, militante praktijken en feministen worden naar vormings- en tewerkstellingsruimtes gehaald. Voor enkele dagen eens geen evenement organiseren, maar verder weven op de reeks volgelingen van de ’cursusprogrammatie’, een ander stramien van betekenis, kennis, ervaringen, bekwaamheden, ontmoetingen en discussies.

- Een omgevormde benadering: Stagiaires, vormers, lesgevers, genodigden, man en vrouw worden om beurt actrice en actief ’publiek’ om aan te tonen dat het mogelijk is om van verschillende aanpakken uit te gaan en om de dialoog en uitwisseling te openen tussen ’werelden’ en milieus die gewoonlijk ver van elkaar verwijderd of elkaar zelfs vreemd zijn, tussen sectoren en disciplines. Bedoeling is om de definitie ’vrouw en technologie’ uit te breiden, zodat academische onderzoeksters zichzelf herontdekken als gebruiksters van technologie, zodat secretaresses, arbeidsters, informatici en artiesten banden ontdekken die gesmeed kunnen worden, door hun instrumenten en hun kennis te ontleden.

- Een politieke ontwikkeling: Via instrumenten en beelden, langsheen werk en lichaam, actie en geheugen, worden vrouwen die met of aan nieuwe technologie werken, zich bewust van de realiteit van een door gender bepaalde, gebroken en verhandelbare maatschappij. Ze worden aangepord om zich een andere geschiedenis en andere mogelijkheden voor te stellen. De benaderingswijze rust op feministische gebruiken: de technische of pedagogische uitvoering niet externaliseren, in eigen naam spreken, verschillen en ’overbodigheden’ aanvaarden, het ’evidente’ in vraag stellen, de commerciŽle instrumenten demystificeren, een andere ecologie invoeren. De netwerken en het gebruik van informatiemiddelen sluiten deze bespiegelingen af.

- Een voorbijgaande overdracht, bij wijze van steekproef maar reŽel: Het experimentele, evolutieve en mobiele karakter maakt de opvolging, de evaluatie en de overdracht er niet gemakkelijker op, maar de nagelaten sporen bij deelnemers en partners, in fysieke en virtuele ruimtes, zijn tastbaar - bepaalde beelden, geluiden en teksten inbegrepen. Zij dienen tot inspiratie voor andere projecten, een bespiegeling en werken over het verdelen, de ondersteuning, het recht, de betekenis van het archief en de historiciteit.

In juni zal ADA, samen met de genodigden, zich vragen stellen over de toekomst en antwoorden proberen te vinden. De toekomst van de maatschappij en de economie: welke stad, welke grenzen, welke beroepen, welke rechten, welke vrijetijdsbestedingen kunnen we nu in het leven roepen voor morgen? Welke strategieŽn voor vrouwen in de geglobaliseerde economie? Moet ICT systematisch gekoppeld worden aan ontwikkeling, als zou ICT al het nodige in zich dragen om onze maatschappij te veranderen? De toekomst van wetenschap en techniek: wat zullen de neurowetenschappen ons meer leren over onze hersenen? Wat zal de invloed ervan zijn op ons lichaam en op onze verhouding tot de wereld? Hoe kunnen we onze perceptie van de beeldenstroom begrijpen en ontleden? Wat zullen onze rechten en ons vermogen zijn om te handelen in de culturele productie? Zullen kunst, science-fiction en onderzoek experimentele domeinen blijven in deze toekomst?

Het Digitales team
maart 2006


- Waar: Middaglijnstraat 30, 1210 Brussel (in het opleidingscentrum van Interface3 vzw)
- Wanneer: van 1 tot 3 juni 2006
- Meer informatie: www.stormy-weather.be/digitales-2006/?lang=nl

Noten & links
(1) Sinds 2001 hebben drie "Digitale ontmoetingsdagen" de mogelijkheid gegeven tot 31 ateliers, 96 fora en 11 conferenties, 2 symposia, met zo’n 200 genodigden uit 14 landen, op doorreis tussen verschillende werk-, vormings- en culturele locaties in verschillende Belgische steden, dankzij een samenwerking tussen verschillende sectoren: vorming en professionele integratie (het ADA-programma), kunst en media (Constant vzw, Studio XX), Vrouwenstudies (Sophia, Steunpunt Gelijke Kansen, SIGIS), vrouwenorganisaties (Amazone, 29 Rue blanche, Cobeff), academisch onderzoek, enz.

^Paginatop^

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium