ADA : Vrouwen en nieuwe technologieŰn - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en franšais ::
 
   
U bent hier: Home Beroepen & opleidingen Aan het werk! Solliciteren in de IT Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek

Het belangrijkste element in een sollicitatie is het sollicitatiegesprek. Er wordt gepeild naar je persoonlijkheid en je technische kennis en ervaring. De meeste organisaties volgen een vast patroon van vragen, zodat je je gemakkelijk kan voorbereiden. Als je solliciteert via een selectiekantoor, kan je je best voorbereiden op een eventuele telefonische screening.

Je CV

Het systematisch overlopen en toelichten van je CV is standaard. Hou er rekening mee dat alles wat je in je CV zet een regelrechte uitnodiging is tot een gespreks- en evaluatieonderwerp. Formuleer op voorhand enkele antwoorden op te verwachten vragen en bereid ook de vraag naar eventuele toekomstige ontwikkelingen in je loopbaan voor. Voor een functie met buitenlandse opdrachten of als je gesprekspartner anderstalig is, bereid je het gesprek best ook voor in de taal die je verwacht. Veelal worden stukken uit je CV gelicht om die in een andere taal te vertellen.

Je persoonlijkheid

Testen worden slechts bij een minderheid van de bedrijven georganiseerd. Persoonlijkheidsvragenlijsten komen al eens meer aan bod. De kunst is hier eerlijk en spontaan te zijn, zonder jezelf als ’probleemgeval’ te profileren. Witte merels zijn zeldzaam. Er wordt van niemand verwacht dat hij of zij de perfectie in persoon is. Het is goed op voorhand te weten te komen wat een potentiŰle werkgever op prijs stelt en deze zaken te benoemen in de loop van het sollicitatiegesprek.

De meeste bedrijven peilen naar je persoonlijkheid via een reeks standaardvragen: je moet aangeven wat je sterkten en zwakten zijn, welke interesses je hebt en welke vaardigheden je beheerst… perfect voor te bereiden dus. Zorg wel dat de informatie die je brengt goed gestructureerd is, want het is belangrijk te tonen dat je logisch redeneert en analytisch kan denken. Omdat vaak ook op langere termijn gekeken wordt, probeert men ook de mogelijke evolutie in de bedrijfsomgeving in te schatten. De ’klik’ met de bedrijfscultuur is belangrijk: past de kandidaat als persoon binnen onze bedrijfscultuur? Weten bij welk bedrijf je solliciteert en een goed zicht te hebben op je eigen loopbaanontwikkeling is de ideale voorbereiding.

Je technische kennis en ervaring

Tijdens je sollicitatiegesprek wordt er heel diep ingegaan op je technische kennis en ervaring: zorg dat je goed voorbereid bent en je relevante ervaring met feiten en realisaties kan aantonen. Er wordt immers vaak gevraagd hoe je de dingen in het verleden aanpakte en welke oplossingen je hebt gevonden voor specifieke problemen. Als je beweert materies te kennen, maar daar geen ervaring of degelijke kennis in kan aantonen is dat faliekant voor een sollicitatie. Vooraf nog eens een boek openslaan is geen slecht idee.

De vraag naar de gezinslast

Vaak wordt ook gevraagd naar gezinsplanning en kinderopvang. Heb je kinderen, dan kan je het best op kordate wijze stellen dat voor al het nodige is gezorgd. Heb je (nog) geen kinderen, dan is de vraag volledig virtueel en heeft het weinig zin om aan scenario schrijven te gaan doen. Maak je gesprekspartner duidelijk dat je een professionele loopbaan belangrijk vindt en zorg ervoor dat het gesprek zich afspeelt rond de kern van je sollicitatie.

Je enthousiasme en motivatie aantonen

Werkgevers in de IT zoeken mensen die ‘gebeten zijn’ door het informaticagebeuren. Gelijk welke invalshoek is goed om je enthousiasme en motivatie voor de materie aan te tonen : hoe je tot het kiezen van een studie of job in de informatica bent gekomen, je vrijetijdsbesteding, vakliteratuur, eigen initiatieven… Toon tijdens het sollicitatiegesprek ook expliciet interesse voor de inhoud van de vacature door als kandidaat zelf zinvolle vragen te stellen.

Combinatie van mensgerichtheid en technische vakkennis

Een IT werkgever wil vooral weten te komen of je technische vakkennis en interesse enerzijds kan combineren met mensgerichtheid, samenwerking en communicatie anderzijds. Je moet immers technisch kwaliteitswerk kunnen leveren, maar tegelijk voeling houden met wat echt nodig is, wat de echte behoeften zijn van de klant. In de loop van een sollicitatiegesprek wordt hier op ingespeeld, bijvoorbeeld door te vragen wat je in een gegeven situatie zou doen, hoe je een opdracht zou aanpakken. Oog hebben voor het combineren van verschillende aspecten is hier een goede manier om duidelijk te maken dat jouw kandidatuur het overwegen waard is.

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium