ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home Acties & instrumenten Ada’s acties

Enquête

Wat leerkrachten denken over meisjes en informatica

Op de Vlaamse Onderwijsdagen (VLOD) te Gent afgelopen jaar bevroeg Ada een dertigtal leerkrachten secundair en hoger onderwijs over vrouwen en informatica. Er werd zowel gepolst naar hun persoonlijke attitude als naar die van hun school.

Alle bevraagde leerkrachten gaan er alvast mee akkoord dat informatica belangrijk is, dat informatica de komende jaren nog prominenter aanwezig zal zijn dan vandaag al het geval is en dat het van het grootste belang is dat meisjes de boot niet missen. Hoewel een dertigtal respondenten niet voldoende is om de enquête representatief te noemen, tekenen zich toch een aantal tendensen af.

Een eerste tendens is dat leerkrachten niet echt wakker liggen van de digitale kloof tussen jongens en meisjes. Zo denken twaalf van de 34 respondenten dat jongens, wegens hun mannelijke hersenen, van nature beter uitgerust zijn voor techniek dan meisjes. Twaalf respondenten en één voor één vrouw! Genoeg reden om alle vrouwelijke leerkrachten meteen Ada’s focus (cfr infra) te laten lezen over de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen, en hiermee deze misvatting zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Een tweede tendens heeft betrekking op de genderkwestie inzake studiekeuze. De studiekeuze van meisjes en jongens zou volgens de bevraagde leerkrachten niet op dezelfde wijze beïnvloed worden. Bij meisjes zou de grootste invloed van de ouders komen (13 keer vernoemd op 17 voor meisjes, 8 keer voor jongens). In tweede instantie zouden meisjes vooral hun oor te luister leggen bij vrienden en vriendinnen. Opvallend is dat leerkrachten voor jongens de neiging hebben slechts één factor van invloed te noemen (ongeacht welke), daar waar voor meisjes wordt gedacht aan meerdere factoren. Leerkrachten en studiebegeleiders worden als invloedsfactor amper genoemd. Dit klinkt nogal paradoxaal, want de meeste leerkrachten geven toe soms (8) tot vaak (10) aangesproken te worden door leerlingen met vragen over studiekeuze, en dit evenveel door jongens als door meisjes.

Het beeld van meisjes op zoek naar externe meningen om hun eigen standpunt en oriëntatiebeslissingen te valideren blijkt zich te bevestigen. Vandaar dus het belang van boodschappen die aan meisjes wordt gericht, bewust of niet, wat betreft hun bekwaamheden om te slagen in de informatica.

Eléonore Seron
september 2005

Lees meer

- Ada’s focus op Biologie en de verschillen tussen man en vrouw

- Ada’s focus up Weinig meisjes in de informaticaopleidingen: oorzaken en oplossingen?

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium