ADA : Vrouwen en nieuwe technologieën - Vrouwen en IT - Vrouwen en ICT
:: home :: web site plan ::
en français ::
 
   
U bent hier: Home De genderkloof De aanpak op school

De aanpak op school

De ervaring van jonge meisjes met computers is vaak beslissend voor hun toekomst in informatica: op school worden clichés bevestigd of doorbroken, groeit een voorliefde voor informatica of wordt belangstelling juist onderdrukt…

Stereotiepe didactische aanpak

Of ze er zich bewust van zijn of niet, veel leerkrachten blijven net zoals ouders denken en handelen vanuit stereotiepen en gaan anders met meisjes om dan met jongens. Jongens worden sneller aangemoedigd om zich te concentreren, zelf na te denken en naar oplossingen zoeken, aan meisjes worden meer aanwijzingen gegeven of er wordt hen simpelweg gevraagd of ze akkoord zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen van meisjes, want ze krijgen de kans niet om hun ideeën te uiten en hun creativiteit te tonen.

Afwezigheid van vrouwelijke rolmodellen

Voor sommige kinderen zijn leerkrachten ook vaak de eerste kennismaking met de wetenschappelijke of academische wereld. Aangezien er slechts weinig vrouwelijke ICT-leerkrachten zijn en kinderen zich doorgaans met een volwassen persoon van hetzelfde geslacht identificeren, denken meisjes vaak dat er in de ICT-wereld voor hen geen plaats is.

Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd

De lesinhoud, de leermiddelen en de didactische werkvormen houden te weinig rekening met het verschil in interesse voor informatica tussen jongens en meisjes. Meisjes en jongens benaderen computers niet op dezelfde wijze. Jongens tonen interesse voor de computer op zich: vermogen, snelheid en allerlei technische specificaties. Meisjes zijn eerder geïnteresseerd in het gebruik van de computer: welke softwaretoepassingen heeft de computer, wat kan je er zoal mee doen? Meestal kunnen meisjes een tekstverwerker gebruiken, maar weten ze niet over hoeveel Mb intern geheugen hun computer beschikt, of weten ze niet eens wat een intern geheugen is. Meisjes vinden het nut en de maatschappelijke relevantie erg belangrijk en ontvangen liever informatie dan ’al doende te leren’.
Lees meer

De verborgen kant van gemengd onderwijs

In vele gevallen versterkt ons gemengd onderwijssysteem de stereotype socialisering nog verder. Aangezien van meisjes stereotiep wordt verwacht dat ze samenwerken en niet wedijveren, zijn meisjes minder voorbereid op het examensysteem dan jongens. Als de leerkracht voor een examen informatica er dan nog bijvertelt dat “meisjes nullen zijn in informatica” komt de situatie voor meisjes al helemaal bedreigend over en mislukken ze vaker in het examen dan jongens, waardoor het cliché natuurlijk wordt bevestigd.
Lees meer

Oriëntatie studiekeuze

Jongeren moeten in ons land reeds op veertienjarige leeftijd een richting kiezen die bepalend is voor hun toekomst. Wie een richting met weinig of geen wiskunde kiest, ontzegt zichzelf de toegang tot de meest prestigieuze hogere studies en dus zijn of haar carrièrekansen. Meestal zijn het de studiekeuzebegeleid/st/ers op school die ervoor zorgen dat meisjes minder vaak voor wiskunde kiezen dan jongens. Maar zelfs indien een meisje het juiste schoolparcours heeft afgelegd, dan nog brengt een stereotiep en onjuist beeld van het informaticaberoep meisjes ertoe voor een andere richting dan informatica te kiezen. Meisjes zijn er vaak ten stelligste van overtuigd dat de wereld van informatica wordt geregeerd door een stel asociale, aan het scherm gekluisterde hackers…

Besluit

Van kleuterklas tot universteit blijft het onderwijs bepalend voor de relatie tussen vrouwen en informatica. Hoewel vandaag meisjes in België overal beter scoren dan jongens, kiezen nog steeds weinig meisjes voor wetenschappelijke studierichtingen, laat staan voor informatica. Hiervan de oorzaken duidelijk identificeren is een eerste stap om deze spijtige "braindrain" tegen te gaan!

Alle gepubliceerde artikels over deze rubriek:

Informatica in secundair onderwijs is saai

Informatica in het secundair onderwijs is geen warmmaker voor vervolgstudies informatica, zo blijkt uit een debatontmoeting eind vorig jaar met de informaticastudenten van de Karel de Grote-Hogeschool. Zowel de panelleden als het publiek formuleerden enkele oplossingen. Niet akkoord? Surf dan als de bliksem naar Ada’s poll en discussiethema op het kersverse genderforum.be.

Artikel gepubliceerd in: 02/2007

**Lees meer**

Rolmodellen en mentors

Als de ondervertegenwoordiging van meisjes in de informaticastudies en vrouwen in de ICT-beroepen ter sprake komt, dan wordt vaak gezegd dat dat komt doordat er te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn. Mentoren, zoals leerkrachten, docenten en IT-mensen kunnen hieraan verhelpen. ADA legt uit hoe rolmodellen werken en hoe mentoren op meisjes een gunstig effect kunnen hebben.

Artikel gepubliceerd in: 06/2006

**Lees meer**

Leerkrachten appreciëren massaal de ADA instrumenten

Leerkrachten zijn zich bewust van de ondervertegenwoordiging van meisjes in informaticarichtingen en willen er iets aan doen. Dat bleek maar weer eens tijdens de CST-dagen van afgelopen maart waar leerkrachten grote belangstelling toonden voor de sensibiliseringsinstrumenten van ADA. Enkele leerkrachten vielen bovendien in de prijzen.

Artikel gepubliceerd in: 03/2006

**Lees meer**

Knelpunten ICT-coördinatie in het onderwijs

Terwijl 450 leerkrachten en directieleden ICT-nascholing volgden op de zesde ICT-Praktijkdag te Kortrijk, profiteerden een dertigtal ICT-coördinatoren van de gelegenheid om een flinke ICT-babbel te houden over de knelpunten van hun functie in het lager en secundair onderwijs. Ada luisterde mee.

Artikel gepubliceerd in: 06/2005

**Lees meer**

Informaticastudies: onbekend maakt onbemind

Het Onderzoekscentrum voor Onderwijs en Vorming van de Universiteit van Parijs bevroeg 363 eerstejaarsstudenten Wetenschappen aan de Universiteit van Lyon over het thema informatica. Het stereotiep van de mannelijke informaticus is nog lang de wereld niet uit, zo blijkt uit de bevraging. Maar wat nog meer blijkt is dat meisjes de richting informatica vooral niet kiezen omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de ware aard van de richting en het beroep.

Artikel gepubliceerd in: 06/2005

**Lees meer**

De grote verdwijntruc

We horen en lezen het overal: op school liggen de slaagpercentages van meisjes hoger dan die van jongens, en ondertussen is er geen enkele studierichting meer waar geen meisjes te vinden zijn. Maar de meest prestigieuze studierichtingen van het hoger onderwijs, met name de wetenschappen, blijven overwegend mannelijk. Waar zitten dan al die begaafde meisjes? Welke verdwijntruc wordt hier toegepast en wie of wat is daar verantwoordelijk voor? Speciaal voor leerkrachten licht ADA enkele antwoorden toe.

Artikel gepubliceerd in: 03/2005

**Lees meer**

Vlaams onderzoek bevestigt buitenlandse bevindingen

Meisjes ervaren informatica vooral als saai en onaantrekkelijk. Ze menen dat informatica eenzijdig, moeilijk en ingewikkeld is en bovendien gelijkstaat met stilzitten. Dit blijkt uit een recente studie van het onderzoeksinstituut SEIN aan het Limburgs Universitair Centrum. Helemaal nieuw zijn deze bevindingen niet. Op de Ada-website is hier al eerder uitvoerig over bericht. Nieuw is wel dat in het onderzoek een studie is opgenomen naar de beeldvorming m/v in de informatiebrochures van het hoger en universitair informatica-onderwijs.

Artikel gepubliceerd in: 10/2004

**Lees meer**

Hoe ziet een informaticus m/v er eigenlijk uit?

Waarom zijn er zo weinig meisjes in de informaticarichtingen? Het beroep oefent weinig aantrekkingskracht uit op meisjes, maar eigenlijk komt het stereotiepe beeld van de informaticus m/v niet overeen met de werkelijkheid. Ada’s beroepsfiches tonen hoe divers informaticaberoepen zijn, en doen meisjes zin krijgen in informatica.

Artikel gepubliceerd in: 10/2004

**Lees meer**

Een verschillende benadering van computers op jonge leeftijd

Meisjes en jongens benaderen computers niet op dezelfde wijze (1). Vanaf hun eerste contacten met machines, gedragen jongens en meisjes zich anders. Jongens tonen interesse voor de computer op zich: vermogen, snelheid en allerlei technische specificaties. Meisjes zijn eerder geïnteresseerd in het gebruik van de computer: welke softwaretoepassingen heeft de computer, wat kan je er zoal mee doen? Meestal kunnen meisjes een tekstverwerker gebruiken, maar weten ze niet over hoeveel Mb intern geheugen hun computer beschikt, of weten ze niet eens wat een intern geheugen is

Artikel gepubliceerd in: 03/2004

**Lees meer**

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium