ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC
 

zoek

Newsletter

 
 
  cliquez ici por imprimer la rubrique

Ada partners

Het ADA-project is een partnership tussen vier organisaties die actief bezig zijn met het opleiden van vrouwen in informatica. Met de steun van het Federaal Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid en het Europees Sociaal Fonds, wil het ADA-project op termijn ruime uitwisseling en samenwerking bieden. Hierbij worden de verschillende actoren van de sector, de bedrijven, de doorverwijzingsinstanties, de scholen en de opleidingscentra betrokken…

Middaglijnstraat 30 - 1210 Brussel www.interface3.be
tel 02 219 15 10 - fax 02 219 38 19
e-mail interface3@interface3.be

De vzw Interface3 is een autonoom centrum voor beroepsopleiding van vrouwen, Sinds 1988 draagt het een constante zorg voor kwaliteit bij elke fase van de opleiding, gaande van de uitwerking van aangepaste vormingsprogramma’s tot de integratie van de cursisten op de arbeidsmarkt. Elke cursiste geniet ook van een permanente begeleiding. Door vrouwen een toegang te bieden tot de nieuwe technologieën en tot de informatietechnologieën, wil de opleiding de vooroordelen een deuk geven. Vrouwen van elke leeftijd vinden er de inspiratie voor een harmonische ontwikkeling en de energie om hun moeilijkheden te overschrijden. Interface3 is eveneens een tussenpersoon op Europees niveau in de opleiding van de vrouwen in ondernemingen, meer bepaald bij KMO’s.

Duinstraat 102 - 2060 Antwerpen www.atel.be
tel 03 270 95 00
e-mail gert.demuys@atel.be

ATEL is een opleidingscentrum voor bedienden en werkzoekenden. Wij ontwikkelen en coördineren opleidingen voor informatica, administratie, talen en commerciële vaardigheden en begeleiden per jaar 450 personen naar een job.

Oude-Heidestraat 94 - 3500 Hasselt www.aron.be
tel 011 23 28 65
e-mail aron@aron.be

Aron (1985) is een onafhankelijk opleidingscentrum. Wij organiseren IT-trainingen voor werkzoekenden, arbeiders en bedienden. Hiervoor werken wij samen met nationale en internationale organisaties. Naast de vaste staf van 9 personen zijn er een 30-tal freelance medewerkers.

En Féronstrée 23 - 4000 Luik SOFFT
tel 04 250 96 96 fax 04 250 96 99
e-mail sofft@cvfe.be

11 jaar al spant Sofft zich in om werkzoekende vrouwen perspectieven aan te reiken van grotere zelfstandigheid en uitzicht op activiteitssectoren die zo nauw mogelijk aansluiten bij hun vaardigheden, zonder beperkingen. Daarom worden er jaarlijks verschillende opleidingsmodules opgezet. Meestal richten die zich tot die vrouwen die reeds lang elk contact met de arbeidsmarkt hebben verloren of die vrouwen die, wijten aan een gebrek aan vaardigheden of beroepservaring, geen flauw idee hebben over welke reële capaciteiten zij eigenlijk beschikken.


Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 
Attribution-NonCommercial 2.0 Belgium