ADA : Femmes et nouvelles technologies  - Femmes et  IT - Femmes et TIC  

zoek

Newsletter

 
 
 

ADA wil de toegang van vrouwen tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën stimuleren. Deze site werd gecreëerd om vrouwen die wegwijs willen raken in ICT, of vrouwen die al in deze sector werken de nodige tools, informatie en bedenkingen te verstrekken over deze jobs en de plaats van vrouwen in deze sector.

Omtrent Ada

Wie we zijn, waar we vandaan komen, naartoe gaan, en wie er allemaal met ons meewerkt.

De cijfers

Hoeveel vrouwen studeren informatica, oefenen het beroep uit, internetten,...?

De genderkloof

Over socialisatie, vooroordelen en stereotypen: thuis, op het werk, in onderwijs en media.

Acties & instrumenten

Hoe Ada vrouwen stimuleert om deel te nemen aan de ICT.

Beroepen & opleidingen

IT-beroepen, hoe zien ze eruit? Waar opleiding volgen? Sollicitatietips?

Grrrls stories

Getuigenissen van vrouwelijke informatici, studentes, pionniersters,...

Newsletter

Om de vorderingen op de voet te volgen.

News

Archief